Jubileusz 70–lecia Niższego Seminarium Duchownego

Słowa powitania ks. dr Jerzego Bieleckiego podczas Mszy św. dziękczynnej z okazji 70-lecia Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie w dniu 1 maja 2021 roku
Dzisiaj, w dniu 1 maja 2021 r. w Bazylice Archikatedralnej p.w. Świętej Rodziny w Częstochowie, we wspomnienie św. Józefa, Rzemieślnika, na zakończenie Tygodnia Modlitw o powołania do służby Bożej, gromadzimy się na uroczystym dziękczynieniu za 70 lat działalności Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W 1951 roku bp Zdzisław Goliński powołał Seminarium Duchowne Diecezji Częstochowskiej – Wydział Przygotowawczy w Częstochowie. Tak brzmiała wówczas nazwa Niższego Seminarium. Bezpośrednim celem Wydziału Przygotowawczego było przygotowanie kandydatów do studiów filozoficzno-teologicznych w Seminarium Diecezji Częstochowskiej w Krakowie, Później, w duchu Soboru Watykańskiego II, zmodyfikowano ten cel, mówiąc o pielęgnowaniu zalążków powołania, tak aby wychowankowie w sposób wolny mogli rozeznać swoje powołanie i odpowiedzieć na Boży dar, podejmując formację życia kapłańskiego w Wyższym Seminarium Duchownym. Natomiast dla tych wychowanków, którzy nie wybiorą życia kapłańskiego Seminarium miało pozostać autentyczną szkołą do pełnego człowieczeństwa, solidnej wiedzy oraz apostolstwa, które uzdolni ich do owocnego włączenia się w działalność Kościoła we własnym ich środowisku.
Przeżywając jubileusz 70-lecia swego istnienia, Niższe Seminarium Duchowne może z dumą patrzeć na efekty swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej. Duża grupa absolwentów tej szkoły zasiliła szeregi duchowieństwa nie tylko w diecezji częstochowskiej, ale również w wielu polskich i zagranicznych diecezjach. Inni absolwenci, pozostając w stanie świeckim, podejmują ważne zadania w Kościele i społeczeństwie. Dlatego dzisiaj dziękujemy za wszelkie dobro, które dokonało się w 70-letniej historii tej szkoły. Nasze dziękczynienie biegnie przede wszystkim do Boga, wyśpiewując radosne Te Deum. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała…
Wyrażam radość, że dzisiejszym uroczystościom przewodniczy Arcybiskup Wacław Depo, Metropolita Częstochowski. Wraz z Arcypasterzem dziękujemy dzisiaj za każde powołanie, które objawiło się już w młodzieńczym wieku i rozwinęło się w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.
Witam kapitułę Bazyliki Archikatedralnej, która sprawuje patronat honorowy nad uroczystościami jubileuszowymi. Radujemy się obecnością wszystkich księży kanoników kapituły wieluńskiej, radomszczańskiej i zawierciańsko-żareckiej, księży dziekanów, ojców Paulinów, księży absolwentów Niższego Seminarium, przełożonych, profesorów, diakonów i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Diecezji Sosnowieckiej, byłych przełożonych, nauczycieli i pracowników szkoły, diakonów i kleryków innych seminariów, przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich, rycerzy i damy Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie oraz wszystkich, którzy łączą się z nami transmisję radiową. Witam dyrektora generalnego w Ministerstwie Edukacji i Nauki pana Sławomira Adamca. Pozdrawiam przedstawicieli mediów katolickich: TV Trwam oraz Tygodnik Katolicki Niedziela i katolickie Radio Fiat, które objęły patronat medialny naszych uroczystości jubileuszowych. W naszym dziękczynieniu obejmujemy tegorocznych maturzystów, a także uczniów i rodziców oraz wszystkich związanych ze szkołą poprzez pracę i modlitwę: nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji, dobroczyńców Seminarium. Wszystkich obejmujemy sercem pełnym wdzięczności.
Dziękując za 70 lat działalności Niższego Seminarium Duchownego, myślimy również o przyszłości kapłaństwa i misji Kościoła. Będziemy się modlić czasie tej Mszy św. aby w dalszym ciągu Niższe Seminarium Duchowne było uprzywilejowanym miejscem budzenia licznych i świętych powołań do kapłaństwa oraz formacji młodzieży ożywionej duchem ewangelicznym i zdolnej do podjęcia ważnych zadań w Kościele i społeczeństwie. Niech św. Józef, patron Niższego Seminarium Duchownego przyjdzie z pomocą ludziom młodym w rozeznawaniu swojego powołania i realizowaniu Bożych zamiarów i tak prowadzi, aby tworzyć piękno młodych lat.