Nizsze Seminarium Duchowne Archidiecezji Czestochowskiej - Aktualności
 

Zapraszamy

Prezentacja multimedialna


ROK SZKOLNY 2022/2023

Aktualności

22.10. Uroczysta promocja albumu "70 lat w służbie powołań kapłańskich".

28-30.09 Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 ( tzw. Próbny egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym)

24.09 Seminaryjna wycieczka. Uczniowie zwiedzili: zamek w Mosznej, sanktuarium św. Jacka wraz z zespołem pałacowo-parkowym w Kamieniu Śląskim i sanktuarium na Górze św. Anny 5.09. Uroczystości zapoczątkowała Msza Święta sprawowana w seminaryjnej kaplicy p.w. świętego Józefa Oblubieńca NMP., której przewodniczył ks. dr Andrzej Kuliberda, wikariusz biskupi d.s. duszpasterskich. Celebrans, sprawując Najświętszą Ofiarę, dziękował Bogu za dar Niższego Seminarium Duchownego i jednocześnie prosił o potrzebne łaski dla całej wspólnoty seminaryjnej. W wygłoszonej do zebranych homilii, ks. Andrzej Kuliberda podkreślił rolę radości chrześcijańskiej głęboko zakorzenionej w miłości Chrystusa, której szczyt Zbawiciel objawił na Golgocie. Na zakończenie oficjalnej części spotkania w asyście pocztu sztandarowego szkoły, po odśpiewaniu hymnu państwowego i złożeniu uroczystego ślubowania, w poczet alumnów seminarium zostali przyjęci uczniowie klasy pierwszej. Rektor szkoły życzył wszystkim zebranym, aby droga powołania kapłańskiego Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, poczynając od Niższego Seminarium w Traunstein, stała się natchnieniem dla wszystkich uczniów szkoły i światłem dla przełożonych i wychowawców na najbliższy rok pracy 2022/2023. 3.09. Przyjazd do seminarium uczniów klas: I, II, III i IV do godz. 18.00.

1.09. Najnowsza publikacja - album, wydany w roku 70-lecia Niższego Seminarium Duchownego, przedstawiający przeszłość i teraźniejszość szkoły w służbie powołań kapłańskich