Hymn Niższego Seminarium


Słowa i muzyka: ks. Marek Cisowski
  Wpisani dziś w historię świata,
  Budować chcemy nowy czas.
  Niech Święty Patron nas prowadzi,
  By stworzyć piękno młodych lat.
  My, zapisani w dzieje Polski,
  Tu, dla Ojczyzny chcemy żyć.
  I czuwać, by tę polską ziemię,
  Na zawsze znaczył wiary Krzyż.

   Ref.   Więc powstań, Ojczyzna czeka,
   Liczy się każdy krok, każdy trud.
   Powstań, dziś czasy Mieszka znów,
   Wiarę budować trzeba tu.
   Powstań, Ojczyzna czeka,
   Liczy się każdy krok, każdy trud.
   Powstań, dziś czasy Mieszka znów,
   Wiarę budować trzeba tu.

  Mądrości ziarna sypiąc w ziemię,
  I wiary swej budując dom,
  Podejmujemy trud codziennie,
  By kiedyś wielki zebrać plon.
  A jeśli kiedyś Pan powoła,
  By łowić dusze, jak sam rzekł,
  Pójdziemy chętnie i odważnie
  By zmieniać ziarna w Boży Chleb.

   Ref.   Więc powstań...