Nizsze Seminarium Duchowne Archidiecezji Czestochowskiej - Plan nauczania
 

Szkolny plan nauczania
dla 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego

zajęcia edukacyjneliczba godzin tygodniowoliczba godzin
w cyklu nauczania
klasa Iklasa IIklasa III
język polski67720
język angielski3339
język niemiecki2226
język łaciński-2-2
historia24410
wiedza o społeczeństwie1--1
wiedza o kulturze1--1
matematyka33410
fizyka1--1
chemia1--1
biologia1--1
geografia1--1
podstawy przedsiębiorczości2--2
informatyka1--1
wychowanie fizyczne3339
edukacja dla bezpieczeństwa1--1
zajęcia z wychowawcą1--1
filozofia-448
przyroda-224
zajęcia artystyczne-muzyka-2-2
religia2226
razem godzin w klasie32343197

Szkolny plan nauczania
dla 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego

zajęcia edukacyjneliczba godzin tygodniowoliczba godzin
w cyklu nauczania
klasa Iklasa IIklasa IIIklasa IV
język polski666624
język angielski333312
język niemiecki22228
historia434314
wiedza o społeczeństwie11--2
muzyka 1---1
matematyka343414
fizyka 112-4
chemia121-4
biologia121-4
geografia121-4
podstawy przedsiębiorczości-11-2
informatyka 111-3
wychowanie fizyczne333312
edukacja dla bezpieczeństwa 1---1
zajęcia z wychowawcą11114
religia22228
filozofia -2338
język łaciński-2--2
razem godzin w klasie32383427131