Nizsze Seminarium Duchowne Archidiecezji Czestochowskiej - Plan nauczania
 

Szkolny plan nauczania
dla 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego

zajęcia edukacyjneliczba godzin tygodniowoliczba godzin
w cyklu nauczania
klasa Iklasa IIklasa IIIklasa IV
język polski666624
język angielski333312
język niemiecki22228
historia434314
wiedza o społeczeństwie11--2
muzyka 1---1
matematyka343414
fizyka 112-4
chemia121-4
biologia121-4
geografia121-4
podstawy przedsiębiorczości-11-2
informatyka 111-3
wychowanie fizyczne333312
edukacja dla bezpieczeństwa 1---1
zajęcia z wychowawcą11114
religia22228
filozofia 11338
język łaciński-2--2
razem godzin w klasie33373427131