Szkolny plan nauczania dla Niższego Seminarium –
Liceum Humanistycznego w Częstochowie od roku szkolnego 2023/2024
Profil humanistyczny

Przedmioty realizowane w zakresie programu rozszerzonego: język polski, historia, filozofia.

zajęcia edukacyjneliczba godzin tygodniowoliczba godzin
w cyklu nauczania
klasa Iklasa IIklasa IIIklasa IV
język polski666624
język angielski333312
język niemiecki22228
muzyka 1---1
historia434213
historia i teraźniejszość21--3
biznes i zarządzanie11--2
geografia121-4
biologia121-4
chemia121-4
fizyka 112-4
matematyka343414
informatyka 111-3
wychowanie fizyczne333312
edukacja dla bezpieczeństwa 1---1
zajęcia z wychowawcą11114
religia22228
filozofia -1348
kultura chrześcijańska1---1
razem godzin w klasie35353327130


Szkolny plan nauczania dla Niższego Seminarium –
Liceum Humanistycznego w Częstochowie od roku szkolnego 2023/2024
Profil klasyczny

Przedmioty realizowane w zakresie programu rozszerzonego: język polski, historia, filozofia.

zajęcia edukacyjneliczba godzin tygodniowoliczba godzin
w cyklu nauczania
klasa Iklasa IIklasa IIIklasa IV
język polski666624
język angielski333312
język łaciński22228
muzyka 1---1
historia434213
historia i teraźniejszość21--3
biznes i zarządzanie11--2
geografia121-4
biologia121-4
chemia121-4
fizyka 112-4
matematyka343414
informatyka 111-3
wychowanie fizyczne333312
edukacja dla bezpieczeństwa 1---1
zajęcia z wychowawcą11114
religia22228
filozofia -1348
kultura chrześcijańska1---1
razem godzin w klasie35353327130


Szkolny plan nauczania dla Niższego Seminarium Duchownego –
Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie od roku szkolnego 2022/2023

Przedmioty realizowane w zakresie programu rozszerzonego: język polski, historia, filozofia.

zajęcia edukacyjneliczba godzin tygodniowoliczba godzin
w cyklu nauczania
klasa Iklasa IIklasa IIIklasa IV
język polski666624
język angielski333312
język niemiecki22228
język łaciński--123
muzyka1---1
historia434213
historia i teraźniejszość21--3
podstawy przedsiębiorczości-11-2
geografia121-4
biologia121-4
chemia121-4
fizyka112-4
matematyka343414
informatyka111-3
wychowanie fizyczne333312
edukacja dla bezpieczeństwa1---1
zajęcia z wychowawcą11114
religia22228
filozofia-1348
kultura chrześcijańska1---1
razem godzin w klasie34353529133