Jedyna tego typu szkoła w Polsce
Niższe Seminarium - Liceum Humanistyczne w Częstochowie
Kandydaci
Rekrutacja młodzieży męskiej do naszego seminarium przebiega w formie:
 • elektronicznej, poprzez stronę internetową slaskie.edu.com.pl/kandydat. Zainteresowanym kandydatom do naszego seminarium pomagamy w logowaniu się i umieszczaniu danych w systemie.
 • tradycyjnej poprzez przesyłanie pocztą lub złożenie w sekretariacie szkoły podania o przyjęcie do liceum do pobrania, do którego dołączają:
 1. fotografie podpisane na odwrocie
 2. opinię księdza proboszcza lub katechety
 3. świadectwo chrztu i bierzmowania
 4. odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały wraz z numerem PESEL
 5. wykaz ocen z I półrocza z VIII klasy szkoły podstawowej
 6. wpisowe 200 zł wpłacane wraz ze złożeniem podania /bezpośrednio w sekretariacie lub na rachunek bankowy szkoły/
Po zakończeniu roku szkolnego, w wyznaczonym przez szkołę terminie, kandydaci składają:
 1. zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ośmioklasisty /oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/,
 2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej /oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/,
 3. kartę zdrowia
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/24
 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami: od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r.
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej: od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły: 26 lipca 2023 r.
Terminy w postępowaniu uzupełniającym
 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami: od 27 lipca 2023 r. do 1 sierpnia 2023 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów przyjętych w postępowaniu uzupełniającym: 16 sierpnia 2023 r.
Kontakt
Niższe Seminarium - Liceum Humanistyczne
ul. Piotrkowska 17
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 3241109
nsd.niedziela.pl
e-mail: nsd@niedziela.pl
Nr konta 15 1020 1664 0000 3802 0018 9332