Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej
jest trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym
z rozszerzonym programem nauczania
j. polskiego, historii i filozofii.
Szkoła prowadzi internat i posiada prawa szkół publicznych.