W związku z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
Ksiądz Rektor Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie informuje, że do 26 czerwca 2020 r. zajęcia edukacyjne będą obowiązywały według zasad nauczania na odległość.
 
Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej
Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie z internatem

Szkoła z rozszerzonym programem nauczania
j. polskiego, historii i filozofii.