Szkoła cieszy się szczególnym błogosławieństwem papieża
Benedykta XVI,
który w liście do Niższego Seminarium z 7 maja 2021 roku napisał:
"...Całym moim sercem goszczę w Waszym Seminarium
...i błogosławię. Wasz Benedykt"