Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej
Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie z internatem

Szkoła z rozszerzonym programem nauczania
j. polskiego, historii i filozofii.