ArchiwumARCHIWUM - ROK SZKOLNY 2022/2023

8.07.2023. (tj. sobota) o godzinie 10:00 odbędzie się spotkanie dla kandydatów do klasy pierwszej.

Tego dnia do sekretariatu szkoły należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, kartę zdrowia oraz pozostałe dokumenty.

19.06.2023 Msza św. na zakończenie roku szkolnego. Prymicje absolwentów NSD - ks. Adriana Figurskiego i ks. Tomasza Lipienia.
22.05.2023 W związku z projektem stworzenia Izby Pamięci papieża Benedykta XVI – Josepha Ratzingera ks. rektor Jerzy Bielecki i ks. prefekt Szymon Stępniak spotkali się w Warszawie z abp. Georgiem Gänsweinem, osobistym sekretarzem Benedykta XVI
15.05.2023 Początek elektronicznego naboru na roksz szkolny 2023/2024.
Zgłość swoją kandydaturę.

13.05.2023 Uroczyste pożegnanie Absolwentów A.D. 2023.
18.03.2023 w murach Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie odbyła się uroczystość odpustowa ku czci Patrona szkoły, świętego Józefa.
Centralnym punktem spotkania była Msza Święta sprawowana w seminaryjnej kaplicy, której przewodniczył rektor NSD ks. dr Jerzy Bielecki Gośćmi honorowymi uroczystości byli absolwenci szkoły, obchodzący w tym roku jubileusz 50. lat kapłaństwa: ks. prałat Marian Wojcieszak i ks. prałat Marian Mermer.
Postać świętego Józefa mocno wpisuje się w cel istnienia Niższego Seminarium. Bóg wybrał go na opiekuna swego Syna i w jego ręce oddał uformowanie ludzkiej natury Zbawiciela. Rodzice powierzają swoich synów opiece kościoła częstochowskiego, a ci w trakcie pobytu w szkole są zobowiązani do odkrycia życiowego powołania.. W wygłoszonej homilii ks. Marian Wojcieszak zwrócił się do rodziców alumnów, aby wsłuchiwali się w głos Chrystusa i pragnęli dla swoich synów, tego samego, czego pragnie dla nich Chrystus. Na zakończenie liturgii ks. Marian Mermer życzył alumnom zadowolenia z faktu bycia uczniem Niższego seminarium, podkreślając, że wybór właściwej drogi życiowej przynosi radość i spełnienie. Dziekan alumnów Szymon Kędzierski złożył życzenia dostojnym Jubilatom. Po uroczystym obiedzie przeprowadzono szkolny finał rozgrywek w tenisie stołowym. Zwycięzcą został uczeń klasy czwartej Paweł Borecki.
23.02.2023 Wspólnota Niższego Seminarium Duchownego uczestniczyła w Miechowie w uroczystościach 25-lecia Kolegiackiej Kapituły przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie. Uroczystość była okazją do instalacji nowych kanoników, członków kapituły. Wśród pięciu kapłanów przyjętych do kapituły był ks. dr Jerzy Bielecki, rektor Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie
16.12.2022 Wspólnota Niższego Seminarium Duchownego przeżywała szkolną wigilie z udziałem Arcybiskupa Wacława Depo. Po Mszy św., w refektarzu seminaryjnym, księża przełożeni, nauczyciele, wychowawcy i uczniowie, z opłatkiem w ręku, składali sobie życzenia, a następnie zasiedli do wigilijnego stołu. Na zakończenie wieczerzy wigilijnej radośnie śpiewano kolędy, a przy szopce bożonarodzeniowej abp. Wacław Depo udzielił wspólnocie seminaryjnej pasterskiego błogosławieństwa. Uroczystość seminaryjną zaszczycił św. Mikołaj, który obdarował każdego prezentami.

12-22.12.2022 Test diagnostyczny egzaminu maturalnego w formule 2023.

22-25.11.2022 Próbna Matura z Operonem

22.11.2022 Eucharystia pod przew. ks. prof. Marka Cisowskiego we wspomnienie św. Cecylii patronki śpiewu i muzyki kościelnej.
5.11.2022 w gmachu Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród zaproszonych na spotkanie osób znaleźli się przedstawiciele Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie na czele ze Zwierzchnikiem Zwierzchnictwa tego zakonu w Polsce dr. Andrzejem Sznajderem, Dyrektorem Oddziału IPN w Katowicach, nauczyciele NSD oraz rodzice uczniów naszej szkoły. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w intencji ojczyzny, której przewodniczył kustosz Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie ks. prałat Franciszek Siarek. W wygłoszonej homilii rektor Niższego Seminarium Duchownego, a zarazem kawaler Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie ks. Jerzy Bielecki przypomniał okoliczności utracenia przez Polskę niepodległości w XVIII wieku, podkreślając, iż losy upadku Rzeczypospolitej podzielił także Kościół katolicki. Po Mszy św. alumni NSD w akademii słowno-muzycznej przypomnieli dorobek romantycznych poetów, cytując fragmenty wybranych dzieł polskiego romantyzmu. Uczcili tym samym przypadający obecnie Rok Polskiego Romantyzmu. Dr A. Sznajder w swoim wystąpieniu przypomniał wszystkim zebranym jak wielką wartość przedstawiają polskie: hymn, flaga, godło oraz świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości, podkreślił również, że istnieją takie pokolenia, które nie musiały krwią płacić za wolność i za niepodległość, i one w sposób szczególny są zobowiązane do pamięci o tych, którzy za Polskę zapłacili krwią.
22.10. Uroczysta promocja albumu "70 lat w służbie powołań kapłańskich".

28-30.09.2022 Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 ( tzw. Próbny egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym)

24.09.2022 Seminaryjna wycieczka. Uczniowie zwiedzili: zamek w Mosznej, sanktuarium św. Jacka wraz z zespołem pałacowo-parkowym w Kamieniu Śląskim i sanktuarium na Górze św. Anny
5.09.2022 Uroczystości zapoczątkowała Msza Święta sprawowana w seminaryjnej kaplicy p.w. świętego Józefa Oblubieńca NMP., której przewodniczył ks. dr Andrzej Kuliberda, wikariusz biskupi d.s. duszpasterskich. Celebrans, sprawując Najświętszą Ofiarę, dziękował Bogu za dar Niższego Seminarium Duchownego i jednocześnie prosił o potrzebne łaski dla całej wspólnoty seminaryjnej. W wygłoszonej do zebranych homilii, ks. Andrzej Kuliberda podkreślił rolę radości chrześcijańskiej głęboko zakorzenionej w miłości Chrystusa, której szczyt Zbawiciel objawił na Golgocie. Na zakończenie oficjalnej części spotkania w asyście pocztu sztandarowego szkoły, po odśpiewaniu hymnu państwowego i złożeniu uroczystego ślubowania, w poczet alumnów seminarium zostali przyjęci uczniowie klasy pierwszej. Rektor szkoły życzył wszystkim zebranym, aby droga powołania kapłańskiego Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, poczynając od Niższego Seminarium w Traunstein, stała się natchnieniem dla wszystkich uczniów szkoły i światłem dla przełożonych i wychowawców na najbliższy rok pracy 2022/2023.
3.09.2022 Przyjazd do seminarium uczniów klas: I, II, III i IV do godz. 18.00.

1.09.2022 Najnowsza publikacja - album, wydany w roku 70-lecia Niższego Seminarium Duchownego, przedstawiający przeszłość i teraźniejszość szkoły w służbie powołań kapłańskich
ARCHIWUM - ROK SZKOLNY 2021/2022

21.06. 🧑‍🎓👨‍🏫✍️ 8 klasisto! Co dalej? Jansne, że NSD.
Więcej informacji na temat tegorocznej rekrutacji.

5.06. Kościół Opolski dziękuję Panu Bogu za dar 8 Neoprezbiterów, pośród nich także jeden z naszych Absolwentów.
Księże Dominiku, cieszymy się i życzymy Ci, by Serce Jezusa na zawsze było Twoja jedyna miłością. 2.06. Wyjście do teatru, na przedstawienie pt. "Mały Książę. Opowieść."
Na motywach „Małego Księcia” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.
Reżyseria: Agnieszka Baranowska. 28.05. Archidiecezja Częstochowska i Diecezja Sosnowiecka maja nowych Diakonów. Pośród nich dwóch z naszych Absolwentów - Adrian Figurski i Tomasz Lipień przyjęło świecenia diakonatu. Dziękujemy Panu Bogu za dar Waszych powołań, gratulujemy i cieszymy się wraz z Wami.
Nowym Diakonom, Kościoła Częstochowskiego i Sosnowieckiego życzymy słowami modlitwy z dzisiejszej Liturgii: bądźcie roztropni w działaniu, przyjaźni dla wszystkich i wytrwali w modlitwie.
1.05. Maryjny Miesiąc Maj
Ona dzieł Boskich korona,
Nad Anioły wywyższona.
Choć jest Panią nieba, ziemi,
Nie gardzi dary naszymi.
12.05. Akcja promocyjna NSD. Dziękujemy Dyrekcji i Uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku, za życzliwość i zainteresowanie. 8.05. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Tegoroczne orędzie Papieża Franciszka na 59. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Treść orędzia

27.04. Katolickie Radio Fiat o rekrutacji do NSD. Posłuchaj - katolickie Radio Fiat

26.04. Msza św. w intencji Solenizantów: Ks. rektora Jerzego Bieleckiego, Ks. Marka Cisowskiego, Pana prof. Marka Noszczyka. Homilię wygłosił, absolwent NSD o. Janusz Brzóska OSPPE. 10.04. Udział w Misterium Męki Pańskiej pt. "Każdy ma swój krzyż". Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie. 10.04. Hosanna Synowi Dawidowemu! Hosanna na wysokości! Liturgią Niedzieli Palmowej w kaplicy NSD pod przewodnictwem ks. rektora Jerzego Bieleckiego rozpoczęliśmy obchody Wielkiego Tygodnia. 19.03. Odpust seminaryjny ku czci św. Józefa. Tegorocznym uroczystościom przewodniczył Ksiądz prałat Franciszek Siarek, proboszcz i kustosz parafii pw. Grobu Bożego w Miechowie. Summista podczas homilii zwrócił uwagę, że historia św. Józefa jest przykładem przyśpieszonego dojrzewania. W uroczystości odpustowej wzięli udział m.in. uczniowie wraz z rodzinami, absolwenci z ubiegłego roku oraz przedstawiciele Zakonu Grobu Bożego. Po Mszy św. uczniowie zaprezentowali spektakl, poświęcony bł. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, a na koniec rozstrzygnięto szkolny turniej tenisa stołowego.
Relacja z uroczystości - katolickie Radio Fiat
Fotorelacja z uroczystości 15.03. Dzień skupienia. 8.03. Dzień Kobiet. 7.03. W oczekiwaniu na nowy rok szkolny 2022/2023.

O rekrutacji słów kilka - katolickie Radio Fiat
2.03. Środa popielcowa. Bazylika archikatedralna, Msza św. pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego. 1.03. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Wy nie bojąc się niczego nie daliście za wygraną.Dla Was niepodległa Polska była najważniejszą sprawą. Niech młodzi o tym usłyszą i nie godzą się z przegraną. Tadek "Żołnierze Wyklęci".
Relacja z uroczystości - Tygodnik Katolicki Niedziela
Relacja z uroczystości - katolickie Radio Fiat 24.02. Inwazja Rosji na Ukrainę.
Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój na Świecie.
Boże ojców naszych, wielki
i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój,
a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim
i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.
Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu
i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Amen.
23.02. Zebranie Rady Kapłańskiej w NSD.
Relacja z obrad - katolickie Radio Fiat
12.02. 38 lat temu odszedł do Pana Ksiądz Biskup Stefan Bareła, III Pasterz Kościoła Częstochowskiego w latach 1964-1984. Rektor Niższego Seminarium Duchownego w latach 1954-1956. Wszechmogący Boże, spraw, aby Twój sługa, nasz biskup Stefan, któremu powierzyłeś troskę o Kościół Częstochowski, wszedł do radości swojego Mistrza i otrzymał nagrodę za apostolskie trudy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 25.01. C + M + B A. D. MMXXII. "Błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech zstąpi na to miejsce i na jego mieszkańców i niech pozostanie tu na zawsze. Amen" Ksiądz Prefekt Szymon pobłogosławił dziś uroczyście nasze pokoje.

22.01. Cerkiew Prawosławna, udział w wieczerni oraz wspólne,ekumeniczne kolędowanie. 16.12. Msza św. dziękczynna za łaski w Roku św. Józefa. Wigilia seminaryjna z udziałem Arcybiskupa Wacława Depo.


23.11. Z radością informujemy, że na naszym Facebookowym profilu jest już ponad 3000 obserwujących, dziękujemy. 20.11. W zdrowym ciele, zdrowy duch... Dziękujemy ministrantom z parafii pw. św. Lamberta w Radomsku za szlachetną rywalizację. 16.11. Fragmenty patriotycznej wieczornicy z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dziękujemy uczniom za zaangażowanie, oraz panu profesorowi Piotrowi i ks. Markowi za scenariusz i muzyczne przygotowanie.

21.11. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. 14.11. XIII DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM.
11.11 "POLSKA TO JEST WIELKA RZECZ" - Stanisław Wyspiański. Vivat Niepodległa! 103 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę. 3.11. Różaniec z wypominkami. 2.11. Tradycyjnie, 1 XI nasi alumni uczestniczyli w zbiórce ofiar na rzecz Seminarium. Z serca dziękujemy Bóg zapłać. 1.11. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. 26.10. Dziennik Zachodni po raz kolejny organizuję akcję Wielki Plebiscyt Edukacyjny - NAUCZYCIEL NA MEDAL. Prosimy o Wasze głosy. 24.10. Rosarium pro missionariis missionibusque. 16.10. Dziś w naszych murach gościliśmy ministrantów i lektorów z dekanatu św. Wojciecha w Częstochowie, rozegrali oni eliminacje do Mistrzostw Polski o puchar "KnC". 14.10. DRODZY PROFESOROWIE z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składamy Wam najserdeczniejsze życzenia,a zarazem podziękowania za wszelki trud, poświęcenie, wyrozumiałość i zaangażowanie jakie wkładacie w nasze nauczanie i wychowanie. 29.09. Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Jest to zarazem dzień imienin księdza prefekta Michała Cichonia oraz pana profesora Michała Sołtysika. Podczas Eucharystii w intencji Solenizantów wypraszaliśmy dla nich Boże błogosławieństwo. Ad multos annos! 26.09. Obłóczyny kl. Piotra Oleszki z WSD w Łodzi, Absolwenta NSD z 2018 r. 12.09. Msza św. dziękczynna za dar profesji wieczystej Brata Krzysztofa Fijałka OMI. Absolwenta NSD sprzed 6 lat. 10.09. Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/22. pod przew. Arcybiskupa Wacława Depo - metropolity częstochowskiego. Relacja z uroczystości - Tygodnik Katolicki Niedziela


ARCHIWUM - ROK SZKOLNY 2020/2021

19.06. Dzień skupienia lektorów, zakończony uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem abp. Wacława Depo. Msza św. będzie sprawowana w kaplicy NSD, która w tym dniu będzie kościołem stacyjnym Roku św. Józefa w naszej archidiecezji.

7.06. Msza św. z okazji 12. rocznicy święceń kapłańskich ks. prefekta Michała Cichonia i Jego kolegów kursowych. 7.05. NIEZWYKŁY LIST do NIEZWYKŁEJ SZKOŁY


Czcigodny Księże Rektorze,

list z Waszego Seminarium, który podpisał Ksiądz Rektor wraz z dwoma Księżmi Prefektami i Dziekanem alumnów, wniósł wielką radość do mojego domu. Jak cudownie zobaczyć, że w Polsce kwitnie to, co w Niemczech więdnie.

Jestem szczególnie urzeczony piękną i miłą grafiką, w której przedstawiliście mojego Brata i mnie w rozmowie o seminarium, i w której zapraszacie mnie do odwiedzenia Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Choć ze względu na mój wiek i stan zdrowia wizyta nie jest już możliwa, to całym moim sercem goszczę w Waszym Seminarium.

Bardzo serdecznie pozdrawiam i błogosławię

Wasz
Benedykt


1.05. W dniu wspomnienia św. Józefa Rzemieślnika, patrona szkoły odbyła się uroczysta Msza Święta z racji 70-lecia Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Eucharystii w Bazylice Archidiecezjalnej przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo.
30.04. Absolwenci A.D. 2021 25.04. Apel Jasnogórski. Rozważania wygłosił ks. prefekt Szymon Stępniak. Modlitwa w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, w intencji Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie aby również w przyszłości było uprzywilejowanym miejscem budzenia licznych i świętych powołań do kapłaństwa oraz formacji młodzieży ożywionej duchem ewangelicznym i zdolnej do podjęcia ważnych zadań w Kościele i społeczeństwie.
1.02. Msza św. z racji 25-rocznicy objęcia urzędu rektora Niższego Seminarium Duchownego przez ks. prałata dr. Jerzego Bieleckiego.

Od 16.11. na terenie Niższego Seminarium Duchownego na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 5.11.2020 r. § 2 ust. 6 i 7, odbywają się konsultacje grupowe z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego.

5.10. Przystąpienie Niższego Seminarium Duchownego do OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna). Sieci, której operatorem jest NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy) - pionier Internetu w Polsce. Dzięki tej decyzji nasza szkoła uzyskała nowoczesne symetryczne szerokopasmowe łącze internetowe o przepływności 100 Mb/s, zrealizowane w techologii światłowodowej. Dodatkowo szkoła stała się beneficjentem pakietu usług działających w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

12.09. Cieszymy się niezmiernie z decyzji Papieża Franciszka o ogłoszeniu naszego Absolwenta - Biskupa Dariusza Kałużę MSF nowym ordynariuszem diecezji Bougainville. Pozdrawiamy Księdza Biskupa i obiecujemy pamięć w modlitwie. 7.09. Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/21. pod przew. Arcybiskupa Wacława Depo - metropolity częstochowskiego.
Relacja z uroczystości - Tygodnik Katolicki Niedziela

Homilia Arcybiskupa Wacława Depo:

6.09. Dożynki Jasnogórskie i tradycyjna pomoc alumnów w roli służb porządkowych. 4.09. Msza św. pod przew. Arcybiskupa Wacława Depo w 81. rocznicę "krwawego poniedziałku" - Bazylika Archikatedralna, asysta uczniowie NSD. 2.09. Z bólem informujemy, że odszedł do Pana ks. prałat Stanisław Iłczyk, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Częstochowie, prokurator naszego seminarium w latach 1987-1991. Requiescat in pace. 1.09. Cześć i chwała BOHATEROM, wieczna pamięć POLEGŁYM! Pamiętamy. 31.08. Rada pedagogiczna godz. 17.00

ARCHIWUM - ROK SZKOLNY 2019/2020

18.06. Annuntio vobis gaudium magnum... ksiądz Rektor ogłosił roczne funkcje alumnów na przyszły rok szkolny. 15.06. Prymicje w NSD. Rozdanie świadectw ukończenia szkoły i pożegnanie Absolwentów. 14.06. Wieczorny spacer po ogrodzie seminaryjnym z uczniami którzy przybyli na konsultacje. 12.06. Posłuchaj, a zrozumiesz czym jest NSD. Rekrutacja rozpoczęta. Materiał zrealizowany przez Radio Fiat. Posłuchaj>>>

10.06. Katolickie Radio Fiat z wizytą u naszych maturzystów po pisemnym egzaminie z języka angielskiego. Posłuchaj>>>

10.06. 9.06. 8.06. 7.06. 7.06. Msza św. prymicyjna Ks.Piotra Sinkiewicza, naszego Absolwenta. Księże Piotrze, cieszymy się i dziękujemy Panu Bogu za to, że stałeś się Kapłanem Jezusa Chrystusa. Ufamy, że dotknięty Jego miłosierną miłością, będziesz szedł za Nim na przepadłe, a Jego wzrok będzie czuwał nad Tobą, byś był dla tych, do których zostaniesz posłany prawdziwym Pasterzem. 2.06. Komunikat dotyczący konsultacji stacjonarnych w Niższym Seminarium Duchownym 2.06. Czy NSD to liceum dla mnie?
Czy warto pójść do Niższego Seminarium?
Czy to LICEUM przyniesie korzyść młodemu człowiekowi?
o NSD, artykuł naszego ucznia i absolwenta,obecnie diakona, Pawła Cabana z WSD w Częstochowie.

31.05. Msza św. prymicyjna Księdza Tobiasza Zonia, naszego Absolwenta. Homilię wygłosił ks. Rektor NSD Jerzy Bielecki. Raz jeszcze życzymy Księdzu Prymicjantowi mocy Ducha Świętego, abyś był kapłanem na wzór Serca Jezusowego. 29.05. Już jutro nasi Absolwenci, dk.Piotr i dk.Tobiasz przyjmą święcenia kapłańskie. Otaczamy Was już dziś naszą modlitwą i serdeczną pamięcią.
Kochani prosimy o wsparcie, by Ci młodzi, już niebawem kapłani poczuli, że wspólnota Kościoła i Ludu Bożego ogromnie potrzebuje ich radosnego i ofiarnego kapłaństwa. 23.05. ️Dziś kolejny z naszych Absolwentów - Paweł Caban przyjął święcenia diakonatu. Cieszymy się dziękując Panu Bogu za Ciebie i Waszą czwórkę.
Diakonie Pawle, życzymy Ci słowami modlitwy z dzisiejszej Liturgii: bądź roztropny w działaniu, przyjazny dla wszystkich i wytrwały w modlitwie. 16.05. Kościół Kielecki od dziś ma 11 nowych diakonów. Pośród nich, jeden z naszych Absolwentów - Damian Jędrzejczyk. To wielka radość i dar dla całej wspólnoty Kościoła, a zarazem zadanie by każdego dnia stawać się na wzór Jezusa, który przyszedł na ten świat aby służyć. Diakonie Damianie, gratulujemy i życzymy Ci obfitości Bożych darów, byś głosząc Słowo Boże i błogosławiąc w imię Jezusa, umacniał braci i siostry w wierze, nadziei i miłości. Z modlitewną pamięcią. 8.05. List Księdza Rektora do Rodziców i Uczniów Niższego Seminarium Duchownego

8.05. W obchodzoną dziś uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, w paulińskiej bazylice św. Michała Archanioła – Sanktuarium Męczeństwa św. Stanisława w Krakowie na Skałce, święcenia diakonatu przyjęło 6. kleryków paulińskich.
Pośród nich nasz Absolwent - Diakon Janusz Brzóska.
Drogi Diakonie Januszu, cieszymy się dziś wraz z Tobą, gratulujemy i życzymy by Twoja droga za Panem była zawsze wypełniona radością i bezinteresowną służbą Panu Bogu i bliźnim. A osoba i wstawiennictwo świętego Stanisława BM, wypraszała aż do śmierci trwanie w nienaruszonej wierze. 3.05. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości. Dziś modlimy się szczególnie do Pana żniwa o nowe powołania do NSD i służby Bożej w Kościele. 24.04. Nowy harmonogram egzaminu maturalnego w 2020 roku

19.04. Msza św. na żywo z seminaryjnej kaplicy Koronka do Bożego Miłosierdzia 17.04. Tulipany w naszym ogrodzie 12.04. Życzenia Wielkanocne A.D.2020
10.04. Droga krzyżowa - live z kaplicy NSD 5.04. Msza świeta Niedziela Męki Pańskiej - live z kaplicy NSD 3.04. Nabożeństwo drogi krzyżowej. Rozważania przygotowane przez uczniów NSD.
Posłuchaj:
2.04. Apel jasnogórski ze Św. JP2 - live z kaplicy NSD 2.04. Byłeś, jesteś i na zawsze będziesz w naszych polskich sercach i w modlitwie. Mówiłeś zawsze do nas i uczyłeś w imię Jezusa Chrystusa:
NIE LĘKAJCIE SIĘ!
NON ABBIATE PAURA!
DO NOT BE AFRAID!

Zjednoczyłeś nas i cały Świat przed 15 laty.
Płakaliśmy wówczas jak odchodziłeś.
Podobnie i dziś, jednakże w innej, chorej rzeczywistości opłakujemy tysiące którzy na całym świecie odchodzą...

Święty Janie Pawle II - oręduj za nami, byśmy trwali przy Bogu, Maryi, Kościele, naszym powołaniom i obowiązkom, małżeńskim, rodzinnym, kapłańskim na Twój wzór.

Pro memoria - Z jakim przestajesz, takim się stajesz - JP2:
29.03. Msza święta niedzielna - live z kapicy NSD 27.03. Droga krzyżowa - live z kapicy NSD 26.03. Mówimy, myślimy, czujemy i piszemy to samo!
Tęsknimy za Wami UCZNIOWIE - ALUMNI!

PRZEŁOŻENI I GRONO PEDAGOGICZNE 24.03. Sześciu paulinów złożyło na Jasnej Górze wieczyste śluby zakonne ślubując czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Wśród nich nasz Absolwent br. Janusz Brzóska. Otaczamy jego i pozostałych współbraci naszymi modlitwami i życzymy by każdego dnia upodabniali się do Mistrza z Nazaretu.
Bracia podjęli zobowiązanie dozgonnego ubóstwa, czystości i posłuszeństwa w Zakonie paulińskim. Śluby złożyli na ręce generała Zakonu Paulinów o. Arnolda Chrapkowskiego. Na znak włączenia do wspólnoty paulińskiej, po przyrzeczeniach otrzymali biały płaszcz zakonny. 24.03. Modlitwa różańcowa - live z kapicy NSD 24.03. W związku z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
Ksiądz Rektor Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie informuje, że od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia edukacyjne będą obowiązywały według nowych zasad nauczania na odległość.
Proszę Nauczycieli i Uczniów o systematyczne sprawdzanie poczty elektronicznej. 22.03. Msza święta niedzielna - live z kapicy NSD 21.03. Nabożeństwo różańcowe - live z kapicy NSD 20.03. Droga krzyżowa - live z kaplicy NSD 19.03. Dziś w niższym seminarium odpust ku czci św. Józefa...
Zgodnie z tradycją klasa 2 miała wystawiać misterium ...
Oto baner przygotowany na dzisiejszą uroczystość
i jego myśl przewodnia...
Ufamy i gorąco modlimy się byśmy byli jak św. Józef, ludźmi głębokiej wiary, a nade wszystko NADZIEI, KTÓRA ZAWIEŚĆ NIE MOŻE Odpustowa Eucharystia w uroczystość św. Józefa.
Modlitwą ogarnialiśmy całą wspólnotę NSD, a także wspólnoty WSD Częstochowa i WSD Sosnowiec które od kilku lat przybywały na wspólną modlitwę. 14.03. Ukazał się nowy numer Niezwykłej Szkoły. 13.03. Słońce daje życie... Oto efekty. 1.03. Dzień skupienia. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Msza św. w parafii pw. św. Jakuba. Relacja filmowa
29.02. Wizyta w Archidiecezjalnym Muzeum. Dziękujemy Księdzu Profesorowi Bogdanowi Blajerowi za podzielenie się swoją wiedzą i oprowadzenie po Muzeum. 2.02. Dzień skupienia. Msza św. w Bazylice Archikatedralnej pod przew. Arcybiskupa Metropolity Wacława Depo - Święto Ofiarowania Pańskiego. 8. rocznica objęcia urzędu metropolity częstochowskiego przez Arcybiskupa Wacława Depo. 1.02 „On chodził naszymi ścieżkami” – ustanowienie kard. Stefana Wyszyńskiego patronem uczniów klasy I. Msza św. pod przew. Arcybiskupa Wacława Depo. 24 rocznica objęcia urzędu rektora NSD przez ks. dr Jerzego Bieleckiego. Relacja Audio
Homilia Arcybiskupa Wacława Depo
7.01. Kolęda w seminaryjnych pokojach. 19.12. Seminaryjna wigilia z udziałem metropolity częstochowskiego Arcybiskupa Wacława Depo. 14.12. Akatyst na Jasnej Górze w wykonaniu naszej scholi oraz chóru Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie pod przewodnictwem naszego profesora ks. Marka Cisowskiego. 1.12. Dzień skupienia. Duch Święty i jego misja w Kościele. 30.11.Przybądź Panie, bo czekamy, Twego przyjścia wyglądamy, bo źle nam żyć bez Ciebie! Wystrój adwentowy w naszej kaplicy. Wspólnotowe Nieszpory, wprowadzające w święty okres Adwentu i nowy rok liturgiczny Kościoła. 26.11. Odpust ku czci Błogosławionych Polskich Męczenników z Pariacoto - ojca Michała Tomaszka i ojca Zbigniewa Strzałkowskiego - Patronów alumnów klasy III. 25.11. O poranku uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii, modląc się za przyczyną św. Piusa X - patrona kl.2. Między lekcjami uczniowie klasy drugiej serwowali fantastyczne specjały, a na dużej przerwie wystawili kabaret - "Z życia szkoły " 21.11. Niebawem, bo 25 listopada przypadać będzie 35 rocznica święceń biskupich Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Z tej racji, już dziś modliliśmy się pod przew. Arcybiskupa Wacława i Pasterzy Kościoła Częstochowskiego w intencji Czcigodnego Jubilata. 8.11. Msza św. w intencji zmarłych z naszych rodzin i wspólnot. 3.11. Udział w modlitwie apelowej na Jasnej Górze. 3.11. Uroczysta Msza Święta z udziałem naszych rodzin, sprawowana przez naszych Księży Prefektów: ks. Michała i ks. Szymona.
Akademia pt. "NIEPODLEGŁA" w wykonaniu alumnów klasy III.
Wywiadówka i spotkanie rodziców z wychowawcami klas. 1.11. W modlitwie różańcowej polecamy naszych bliskich zmarłych. 28.10. Wyjątkowa lekcja historii o powstaniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Częstochowie i całej Polsce oraz o jego patronie - bł. Księdzu Jerzym Popiełuszce. Pan Zbigniew podzielił się z nami swoim przeżyciem, doświadczeniem i towarzyszącymi mu uczuciami z lat 80., kiedy to Polacy zaczęli "Nie lękać się" ("Nie lękajcie się" - św. Jan Paweł II) i walczyć z komunizmem, walczyć o niepodległość i suwerenność narodu. Dziękujemy za ten wspaniały czas i tę pomysłową i jakże bogatą lekcję. Dziękujemy p.prof. Markowi Noszczykowi za zorganizowania tego spotkania. 28.10. Msza św. w intencji ks. Szymona - prefekta NSD. Eucharystię koncelebrowali: rektor i prefekt NSD - ks. Jerzy Bielecki i ks. Michał Cichoń, rektor WSD ks. Grzegorz Szumera, ks. Marek Cisowski - profesor śpiewu i muzyki kościelnej w WSD i NSD, ks. Mariusz Bakalarz - wicekanclerz Kurii, ks. Dariusz Nowak - proboszcz parafii pw. św. Floriana w Cz-wie, o. Sebastian OMI. 24.10. Wyjątkowa lekcja historii w NSD...
z Panem Posłem Tomaszem Jaskółą
Dziękujemy! 22.10. Dziś w naszej wspólnocie, większość alumnów przyjęło Szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel oraz zobowiązało się do życia Maryjnego, jakie praktykował do samej śmierci dzisiejszy patron w Liturgii Kościoła - św. Jan Paweł II. Uroczysta Msza święta była sprawowana przez ks. dra Kamila Zadrożnego, Prefekta WSD w Cz-wie. 19.10. Wycieczka szkolna do Jędrzejowa i Miechowa. Udział w Sympozjum Syndonologicznym w ramach III Dnia Całunu. 7.10. Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Wśród kleryków na I roku w WSD jest nasz tegoroczny absolwent - Dawid Borciuch. Gratulujemy i życzy wytrwałości! 6.10. Tego dnia uczestniczyliśmy w apelowej modlitwie, tym razem byliśmy na chórze w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. 26.09. Msza św w intencji Księdza Prefekta - Michała Cichonia z racji zbliżających się imienin. Eucharystię koncelebrowali: ks. Jerzy Bielecki - rektor NSD, ks. Marek Cisowski - profesor muzyki i śpiewu kościelnego w WSD i NSD, o. Zbigniew Bańkowski - Apostoł Jezusa Ukrzyżowanego. 22.09. Niedzielna Msza Święta z asystą liturgiczną naszego seminarium w Archikatedralnej parafii pw. Świętej Rodziny w Częstochowie. 21.09. Dziś w naszej wspólnocie gościliśmy Księdza Biskupa Andrzeja Przybylskiego, który pobłogosławił nowych ceremoniarzy Archidiecezji Częstochowskiej przy celebracji Eucharystii w kaplicy seminaryjnej, podczas której głosił nam wszystkim Słowo Boże, przypominając o Mocy i Tajemnicy każdej Mszy Świętej, w której uczestniczymy. 20.09. DZIEŃ 3. W ostatnim dniu naszej wycieczki byliśmy w WSD Diecezji Radomskiej, w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu oraz na Świętym Krzyżu, gdzie spotkaliśmy naszego Absolwenta z 2019 roku - Michała Wróbla, który rozpoczął w tym roku nowicjat w Zakonie Oblatów MN. 19.09. DZIEŃ 2. Zdobyliśmy dzisiaj Puławy i Kazimierz Dolny.
Msza Święta w intencji powołań została odprawiona w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Tam również odmówiliśmy Apel o 21:00 w Kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia. 18.09. Wycieczka szkolna - Sandomierz, Kazimierz Dolny, Puławy, Skarżysko Kamienna, Szydłowiec, Święty Krzyż.
DZIEŃ 1. Podczas Eucharystii w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sandomierskiej modliliśmy się, za przyczyną św. Stanisława Kostki - patrona dnia dzisiejszego, w sposób szczególny o rozeznanie Bożego powołania dla całej młodzieży w świecie.
17.09. Tak, tak. Oto tak dziś w naszym ogrodzie. 10.09. Dziś w nasze progi zawitał kolejny Absolwent NSD z 2018r. Kl. Kamil. Dziękujemy za pamięć i dar słodyczy dla uczniów. Niech Pan Ci błogosławi a Wspomożycielka Wiernych i św. Jan Bosko prowadzą w życiu zgodnym z wolą Bożą 9.09. Oj, było sentymentalnie, twórczo, mądrze i radośnie. Spotkanie z Absolwentami NSD 2018r. Brawo Panowie i dzięki za Wasze świadectwa o szkole! 5.09. Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/20. pod przew. Arcybiskupa Wacława Depo - metropolity częstochowskiego. Relacja z uroczystości z Radia Fiat:

Relacja z uroczystości z Tygodnika Katolickiego Niedziela:

Relacja wideo na YT:


4.09. Msza św. w Bazylice Archikatedralnej p.w. Świętej Rodziny w intencji ofiar „Krwawego poniedziałku” – niemieckiej zbrodni wojennej sprzed 80 lat dokonanej w pierwszych dniach drugiej wojny światowej. 3.09. W niedzielne popołudnie uczniowie klasy I wraz z ks. Prefektem zwiedzali Częstochowę. Ksiądz Michał zapoznał alumnów z historią Bazyliki Archikatedralnej oraz kościołem pw. św. Zygmunta. 1.09. Dożynki Jasnogórskie i tradycyjna pomoc alumnów w roli służb porządkowych. 31.08. Zjazd alumnów po wakacyjnej przerwie. Rozpoczynamy w imię Boże z Maryją i św. Józefem. Wieczorem udział w apelowej modlitwie na Jasnej Górze.
ARCHIWUM - ROK SZKOLNY 2018/2019

12.08. Dziś w samo południe odwiedził nas Ojciec naszej archidiecezji Arcybiskup Wacław Depo. W modlitwie Anioł Pański za przyczyną NMP zawierzył całą naszą Wspólnotę, oraz pobłogosławił nas na wakacyjne prace remontowe. Deo gratias 18.06. ks. mgr-lic. Szymon Stępniak – prefekt Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Żarecko- Zawierciańskiej. Serdecznie gratulujemy.
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 15.06. 32C :-) 14.06. Spotkanie z Reżyserem - Krzysztof Zanussi przeżywa dziś na Jasnej Górze 80. rocznicę urodzin. Jubileusz połączony jest z III Colloquium z Teologii Mediów: Zanussi-hagiograf. 12.06. Już po raz czwarty uczestniczyliśmy w międzydiecezjalnym turnieju piłkarskim o puchar św. Jacka. Tym razem blisko podium, 4 miejsce :) Brawo i podziękowania dla wszystkich! 11.06. Świadectwo tegorocznego Absolwenta - Dawida Borciucha 5.06. Miło nam poinformować, że na profilu społecznościowym naszego NSD obserwuje nas już ponad 2000 osób. 4.06. Dokładnie 40 lat temu, 4 czerwca 1979 r. Ojciec Święty Jan Paweł II przybył do Częstochowy w ramach swojej pierwszej pielgrzymki do Polski. Dlatego nasze miasto przeżywa dziś wielki dzień dziękczynienia. Na jego uroczyste obchody składają się m.in. Msza św. pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza celebrowana na Szczycie jasnogórskim, program słowno muzyczny pt. „Tu bije serce narodu w sercu Matki” w Jasnogórskiej Bazylice oraz Dzień Uświęcenia Kapłanów zorganizowany w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. 1.06. W tym roku, to już 2 z naszych Absolwentów który przyjął święcenia diakonatu.Dk.Piotr Sinkiewicz gratulujemy i życzymy radości w pełnieniu diakońskiej służby. Obiecujemy naszą modlitewną pamięć, niech Pan Cię błogosławi i strzeże. Foto: A.Mieczyńska/Radio Fiat) 29.05. Film na temat NSD zrealizowany samodzielnie przez naszych uczniów.
25.05. Pożegnanie Absolwentów A.D.2019 Relacja Nowy numer naszej gazetki "Niezwykła Szkoła" 12.05. 56. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Z tej racji Arcybiskup Wacław Depo skierował do archidiecezjan List Pasterski nt. powołań.
Fragment z listu Arcybiskupa Wacława: (...) " W tej szkole nadal uczą się młodzieńcy z całej Polski. Ale głęboko w sercu noszę pragnienie, aby jak najwięcej było w tej niezwykłej szkole młodzieży z naszej archidiecezji. Drodzy absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum: Niższe Seminarium Archidiecezji Częstochowskiej czeka na Was." Czytaj całość Listu "DAR I ZMAGANIE" 11.05. Międzynarodowe Maryjne Czuwanie Młodych - telemost z sanktuariami świata. 8.05.Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego

W uroczystość św. Stanisława BM Tobiasz Zoń - nasz Absolwent z 2014r. otrzymał sakrament święceń kapłańskich w stopniu diakona. Święceń udzielił Biskup Roman Pindel - ordynariusz Bielsko-Żywiecki w Diecezjalnym Sanktuarium pw. św. Józefa w Wilamowicach. 7.05. Pisemny egzamin maturalny z matematyki Majówka w naszym ogrodzie. 06.05. Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego. 05.05. Maturzyści u Stolicy Mądrości na apelowym zawierzeniu. 26.04. Ostatnie zajęcia lekcyjne w klasie 3.

25.04. Msza św. z intencji Solenizantów: ks. Rektora Jerzego, ks. prof. Marka i prof. Marka. Rada pedagogiczna. 23.04. Kwiaty w naszym ogrodzie. 12-14.04. Rekolekcje wielkopostne. W tym roku Pan Bóg przemawia do nas przez ks. dra Kamila Zadrożnego - Prefekta WSD w Częstochowie. Ks. Kamil to także nasz Absolwent sprzed 15 lat. Relacja z rekolekcji

30.03. Turniej piłki nożnej halowej o puchar Księdza Rektora. 25.03. Ks. dr Jarosław Grabowski - ABSOLWENT NSD Z 1988R. mianowany nowym redaktorem naczelnym Tygodnika Katolickiego Niedziela.
Gratulujemy z serca i wyrażamy radość i dumę z naszego Wychowanka. 19.03. Uroczystość odpustowa pod przewodnictwem bpa Grzegorza Kaszaka Relacja audio

Artykuł z uroczystości odpustowych - Śladami św. Józefa

Odpustowa homilia Biskupa Grzegorza Kaszaka

17.03. Apel Jasnogórski. Niezwykła szkoła, niezwykły patron. Relacja z odpustu

Odpustowe kazanie ks. Piotra Zaborskiego

6.03. Środa Popielcowa w Archikatedrze pw. Świętej Rodziny. Mszy Świętej przewodniczył bp Andrzej Przybylski. 1.03. Narodowy Dzień Pamięci o "Żołnierzach Wyklętych."

Uczniowie NSD pamiętają,CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM! Film z Marszu Pamięci i Wdzięczności

18.02. Powołania fundamentem Kościoła. Rozmowa z Rektorem NSD - Ks. Jerzym Bieleckim na falach Radia Fiat. Posłuchaj

12.02. Dziś 35 rocznica śmierci III Biskupa Częstochowskiego Stefana Bareły.

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.

Ksiądz Biskup Stefan m.in pełnił funkcję rektora Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Udział alumnów we Mszy św. w Bazylice Archikatedralnej w intencji zmarłego bpa Stefana. 3.02. Msza święta z okazji wywiadówki i spotkania rodziców z nauczycielami. 2.02. Uczestnictwo alumnów podczas Mszy świętej, sprawowanej z okazji Dnia Życia Konsekrowanego i 7 rocznicy ingresu abp Wacława Depo do katedry częstochowskiej. 27.01. Koncert kolęd i pastorałek w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. W śpiewie uczestniczyła schola naszego seminarium. 27.01. Dzień skupienia prowadzony przez ks. Prefekta Szymona. 26.01. Dziś odwiedzili nas absolwenci sprzed kilku lat. W ramach wspólnej integracji rozegraliśmy mecz piłki nożnej. Skrót meczu

23.01. Udział w ekumenicznych nieszporach w WSD w Częstochowie. 15.01. Hu, hu, ha, hu, hu, ha
Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy 13.01. Niedziela Chrztu Pańskiego i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
Chrzest Chrystusa w Jordanie i zstąpienie nań Ducha Świętego ukazało Boską misję Zbawiciela. Poprzez chrzest, każdy człowiek zostaje włączony w wielką rodzinę Kościoła, którą buduje swoim świadectwem życia i wiary. Tuż przed obiadem z błogosławieństwem kolędowym w progi naszych sypialni zawitał ks. Prefekt Szymon. 24.12. Życzenia Bożonarodzeniowe od Alumnów NSD

21.12. Dziś ks. Adrian i ks. Szymon odwiedzili kolejnego z naszych Absolwentów - Kamila. Obecnie odbywa nowicjat w zgromadzeniu Salezjanów. Przekazaliśmy pozdrowienia, świąteczne życzenia i małe upominki. Życzymy Kamilowi i wszystkim naszym Absolwentom gdziekolwiek są obfitości Bożych darów i siły na codzienną pracę nad sobą. Bo z Bożą łaską wszystko jest możliwe. 20.12. Wigilia w NSD.

Relacja z uroczystości - Radio FIAT 15.12. W Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze zabrzmiał śpiew Akatystu ku czci Bogarodzicy. Połączone chóry Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i WSD Diecezji Sosnowieckiej, a także Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej pod kierownictwem ks. Marka Cisowskiego odśpiewały ten wspaniały hymn liturgiczny. W Akatyście, poza klerykami brali udział licznie zgromadzeni pielgrzymi i wierni. Poszczególne Kondakiony i Ikosy przerywała wspólna modlitwa różańcowa w językach Europy: francuskim, niemieckim, angielskim.
Akatyst powstał w Kościołach Wschodu jako hymn pochwalny wobec Boga i świętych Pańskich. Bardzo popularne jest jego wykonanie względem Matki Bożej, śpiewany głównie w święta Maryjne w seminariach, czy kościołach - szczególnie na Jasnej Górze. To modlitwa szczególnie niosąca pokój i będąca dziś wyrazem dialogu między Katolicyzmem, a Prawosławiem. 20-22.11. Matura próbna z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. 3.11. Uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości.

Relacja z uroczystości - Archidiecezja CzęstochowskaRelacja z uroczystości - Tygodnik "Niedziela"

25.10. Podczas Mszy świętej polecaliśmy intencje Księdza Prefekta Szymona, który za kilka dni będzie obchodził imieniny. 22.10. Podczas nabożeństwa różańcowego modliliśmy się w intencjach dzieł misyjnych i misjonarzy. Polecaliśmy naszych absolwentów pracujących na misjach i formujących się w tym kierunku, m.in. ks. bp Dariusz Kaluza, ordynariusza diecezji Goroka w Papui-Nowej Gwinei, ks. Cyprian Kostrzewa posługującego obecnie we Lwowie,a także tych, którzy w tym roku rozpoczęli formację w zgromadzeniu misyjnym Oblatów Maryi Niepokalanej: Sławek Zbierański i Marcin Dybza. 16.10. Odwiedziny grupy dzieci i młodzieży z parafii Bogdanów wraz z księdzem prefektem Tomaszem i gronem pedagogicznym ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II. 7.10. Wspólnota Niższego Seminarium Duchownego miała sposobność spotkać się z panem Edwardem Cyranem, prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów Polskich im. Tadeusza Kościuszki z Stanów Zjednoczonych, przyjacielem i dobrodziejem seminarium. 3.10. Adrian Figurski nasz Absolwent z 2016r. Gratulujemy Ci przyjęcia stroju duchownego. 20-22.09. Wycieczka na Dolny Śląsk. Relacja ze szkolnej wycieczki

12.09. Wyjście do Cinema City na projekcję "Dywizjon 303. Historia prawdziwa". 6.09. Uroczysta inauguracja roku szkolnego pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego arcybiskupa Wacława Depo.
Relacja foto i audio

"Ja mam dzięki Bogu w Częstochowie dwa seminaria (...)
Niższe Seminarium które wychowuje uczniów z całej Polski" - mówią m.in. Arcybiskup Wacław Depo - Metropolita Częstochowski na inauguracji roku szkolnego w NSD.

Relacja video z uroczystości

4.09. Eucharystia pod przew. metropolity częstochowskiego abpa Wacława Depo za ofiary "Krwawego Poniedziałku" z 1939r. w Częstochowie. Służbę liturgiczną Mszy św. zapewnili alumni Niższego Seminarium Duchownego i klerycy Wyższego Seminarium w Częstochowie. Liturgii towarzyszył śpiew chóru Basilica Cantans. Po Mszy św., na placu przed archikatedrą uczestnicy 77. rocznicy "Krwawego Poniedziałku" złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą tamte tragiczne wydarzenia. 3.09. Pierwsze zajęcia lekcyjne.

2.09. Jasnogórskie Dożynki. Jak co roku nasi uczniowie zaangażowali się w służbę porządkową. Po Eucharystii pamiątkowe zdjęcie z panem Prezydentem RP Andrzejem Dudą. 1.09. Przyjazd do seminarium uczni?w klasy I, II i III do godz. 18.00

31.08. Rada pedagogiczna godz. 17.00


ARCHIWUM - ROK SZKOLNY 2017/2018

22.06. Msza św. na zakończenie roku szkolnego oraz rozdanie świadectw 13.05. Ukazał się kolejny numer seminaryjnej gazetki - Niezwykła Szkoła 6.06. Dwaj absolwenci Niższego Seminarium Duchownego, neoprezbiterzy - ks. Damian Magiera (archidiecezja częstochowska) i ks. Przemysław Głowacki (diecezja koszalińsko kołobrzeska) w środę 6 czerwca odprawili w kaplicy seminaryjnej pw. św. Józefa Oblubieńca NMP Mszę św. prymicyjną w intencji wspólnoty NSD. Eucharystię koncelebrowali ks. rektor Jerzy Bielecki i ks. prefekt Szymon Stępniak.
Pełna relacja 28.05. Mecz: NSD vs Lektorzy z Parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Makowiskach. 27.05. Wiosna, wiosna w NSD
23.05. Msza św. w języku łacińskim. 22.05. Remake piosenki Michaela Jacksona - We are the World w wykonaniu tegorocznych absolwentów.
13.05. Pożegnanie Absolwentów A.D.2018 Relacja

Fotorelacja:

Piosenka Absolwentów:

11.05. Dziś w samo południe odwiedził nas Niezwykły Gość, Absolwent NSD z 1986r. - Biskup Dariusz Kałuża MSF - ordynariusz diecezji Goroka w Papui Nowej Gwinei.

7.05. Nabożeństwa majowe przy figurce Matki Bożej Fatimskiej 4.05. Rozpoczęcie egzaminów maturalnych. 1.05.M3 - MARYJNY MIESIĄC MAJ
Już się zbliżył miesiąc maj,
Już rozkwita ziemski kraj.
Dziś swej Matce i swej Pani,
każdy cześć i chwałę daj. 22.04. 55.Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
SŁUCHAĆ, ROZEZNAWAĆ, ŻYĆ POWOŁANIEM.
Nie możemy odkryć specjalnego i osobistego powołania, jakie Bóg dla nas zaplanował, jeśli pozostajemy zamknięci w sobie samych, w naszych nawykach i apatii, właściwej ludziom, którzy marnując swoje życie w zamkniętym kręgu swego "ja", tracą szanse na wielkie marzenia i stawania się protagonistą tej wyjątkowej i oryginalnej historii, jaką Bóg chce napisać wraz z nami. Z orędzia papieża Franciszka na 55 Dzień Modlitw o Powołania. 11.04. Mecz siatkówki: AZS Częstochowa vs KS Lechia Tomaszów Mazowiecki 10.04.Konwersatorium w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa "Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą" 8.04. Pilegrzymka alumnów NSD do kościoła św. Stanisław Kostki w Częstochowie


7.04. Eliminacje do Mistrzostw Polski LSO w piłkę halową (szkoły podstawowe) Na podium wskoczyli ministranci z parafii pod wezwaniem: Parafia Stygmatów Św. Franciszka z Asyżu w OstrowachO, św. Idziego w Zrębiach i św. Urszuli Ledóchowskiej w Częstochowie. GRATULACJE! 25.03. Uroczystości Niedzieli Palmowej w Bazylice Archikatedralnej pod przewodnictwem arcybiskupa Wacława Depo. 20.03. Już po raz XVI w NSD odbywa się wewnątrzszkolny konkurs wiedzy z treści Katechizmu Kościoła Katolickiego. Tym razem zgłębialiśmy II część KKK - "Celebracja Misterium Chrześcijańskiego" ( Sakramenty Kościoła). Do ścisłego finału dostało się 10 alumnów. Tegorocznym zwycięzcą okazał się Marcin Dybza z klasy III. Serdecznie gratulujemy! Dziękujemy ks. kan. Sławomirowi Wojtyskowi (proboszczowi parafii pw. św. Brata Alberta w Cz-wie,a zarazem naszemu Absolwentowi z 1982r.) za przewodniczenie komisji która czuwała nad prawidłowym przebiegiem finałowego konkursu. 19.03. Święty Józef łączy trzy seminaria. Uroczystości odpustowe pod przewodnictwem bpa Grzegorza Kaszaka.
Czytaj więcej
Fotorelacja
18.03. Odpustowy zjazd rodziców naszych alumnów ich rodzin i przyjaciół. Mszy św. przewodniczył ks. prał. Marian Wojcieszak - proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Częstochowie, a zarazem Absolwent NSD z 1967r. *Fotorelacja z uroczystości odpustowych - misterium o św. Józefie. *Eucharystia odpustowa pod przewodnictwem ks.prał.Mariana Wojcieszaka - proboszcza parafii pw. św. Zygmunta w Częstochowie, absolwenta NSD z 1967r. *Finał turnieju tenisa stołowego. 15-17.03. REKO-lekcje poddajemy się pod opiekę naszego Pana. Prosimy Was o modlitwę za nas i za Księdza rekolekcjonistę. Tegoroczne nauki poprowadzi jak zawsze Duch Święty przez osobę księdza Łukasza Waligóry - wikariusza parafii pw. NSPJ w Kluczborku, a zarazem naszego Absolwenta z 2010r. Veni Creator Spiritus.
Więcej o rekolekcjach 5.03. Jasne, że NSD. Rusza nabór na nowy rok szkolny do Niższego Seminarium.
Posłuchaj dlaczego warto być w NSD Msza św. z racji imienin ks. prefekta Adriana. Ad multos annos! 1.03.NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH. Ku Waszej pamięci Żołnierze Niezłomni! CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM! Udział alumnów we Mszy św. w parafii pw. św. Jakuba w Częstochowie w intencji Żołnierzy Niezłomnych, oraz Marsz Pamięci.
Czytaj i słuchaj na ten temat:
Radio Fiat
Częstochowskie24.pl
27.02. Wiedz, że coś się szykuje, a dokładniej maluje... 26.02. U nas mroźna zima. A w Rzymie niespotykany od dawna śnieg. Z pozdrowieniami od naszego Absolwenta, ks. Kamila Zadrożnego. 23.02. Gimnazjalisto co dalej? Jasne, że NSD. Spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania w parafii pw. św. Józefa w Makowiskach. 20.02 Sparing z lektorami parafii pw. św. Stanisława BM w Częstochowie
18.02. Dzień skupienia. 15.02. Odpust ku czci bł. ks. Michała Sopoćki - patrona klasy III. 14.02. Środa Popielcowa. Udział alumnów we Mszy św. w Bazylice Archikatedralnej. 11.02. Msza św. na początek II semestru, spotkanie wychowawców klas z rodzicami alumnów. 14.01. Do południa nasze pokoje odwiedził ks. Prefekt z asystą trzecioklasistów. Był radosny śpiew kolęd, wspólna modlitwa i specjalne błogosławieństwo dla mieszkańców pokoi. Z kolei po południu odwiedził nas niezwykły Gość - arcybiskup Stanisław Nowak, który przewodniczył Mszy św. inaugurującej rok św. Stanisława Kostki. Po Eucharystii odbyło się wspólne kolędowanie.
Pełna relacja z uroczystości 19.12. Seminaryjna wigilia oraz jasełka z udziałem arcybiskupa metropolity Wacława Depo. 11.12. Odpust w klasie 2 - ku czci bł. Pawła VI 8.12. Kolejny z naszych Absolwentów już w sutannie. Dziś podczas porannej Eucharystii w seminaryjnej kaplicy Damian Jędrzejczyk przyjął strój duchowny. Gratulujemy, zapewniamy o modlitewnej pamięci! Niech Pan Cię błogosławi,a św. Jan Bosko- patron Twojego rocznika - niech Wam wyprasza dar radosnego kroczenia i świadczenia o Nim na całe życie! 7.12. Msza Święta w 25. rocznicę śmierci bp. Tadeusza Szwagrzyka i bp. Franciszka Musiela
Przed 25 laty zaledwie w ciągu 5 dni odchodzi z tego świata dwóch biskupów pomocniczych archidiecezji częstochowskiej - bp Tadeusz Szwagrzyk i bp Franciszek Musiel. Ćwierć wieku później w Niższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej na wspólnej modlitwie spotkali się przyjaciele i bliscy współpracownicy obu duchownych.
Artykuł w Tygodniku Katolickim "Niedziela"
7.12. Święty Mikołaj w NSD. 4.12. NSD vs Parafia pw. Stygmatów Św. Franciszka z Asyżu w Ostrowach. Po zaciętym boju, drużyna NSD odniosła zwycięstwo :) 2.12. Wycieczka do Warszawy. Muzeum Powstania Warszawskiego. Teatr Muzyczny Roma "Piloci" 25.11. Błogosławieni Męczennicy z Pariacoto od dziś patronami klasy I. 22.11. Wielki Finał 102. edycji 1 z 10. Ponownie nasz nauczyciel informatyki mgr inż. Michał Sołtysik wygrywa! Tym razem pokonując dziesięciu rywali został zwycięzcą Wielkiego Finału 102. edycji teleturnieju 1 z 10. Pan Michał dołączył do elitarnym grona zwycięzców WF, grona nieprzekraczającego 100 osób w 23-letniej historii programu. Serdecznie gratulujemy.
Wywiad - yoube.com
Wywiad - TVP Katowice 21-23.11. Próbna matura 19.11. Akademia patriotyczna, której motywem przewodnim były przypadające na ten rok uroczystości 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 2.11. Serdeczne gratulacje dla naszego nauczyciela informatyki mgr inż Michała Sołtysika z racji zwycięstwa w VI odcinku 102 edycji teleturnieju "Jeden z dziesięciu". 29.09-1.10. Wyjazd do domu - kontakt z rodziną i parafią.

25-27.09. Wycieczka do Torunia, Malborka, Pelplina i Górska

15-17.09. Wyjazd do domu - kontakt z rodziną i parafią.

10.09. Dzień skupienia na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego "Misterium Paschalne w sakramentach Kościoła" Wieczorem udział w apelowej modlitwie na Jasnej Górze. 08.09. Na siatkarskim sparingu: AZS Częstochowa - AZS AGH Kraków 7.09. Uroczysta inauguracja roku szkolnego pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego arcybiskupa Wacława Depo.
Posłuchaj:
Czytaj więcej o inauguracji:
4.09. Pierwsze zajęcia lekcyjne.

3.09. Jasnogórskie Dożynki. Msza św. pod przew. abpa Stanisława Gądeckiego. Jak co roku nasi uczniowie zaangażowali się w służbę porządkową. 2.09. Wyjście na modlitwę apelową na Jasnej Górze. Pamiątkowe zdjęcie z arcybiskupem Stanisławem Nowakiem który tego dnia prowadził apelowe rozważanie. 2.09. Przyjazd do seminarium uczniów klasy I, II i III do godz. 18.00.

1.09. Kochani!
Z żalem piszę te słowa, wakacje pomału dobiegają końca :-( Myślę, że czas wypoczynku i wakacyjnych wrażeń "naładował" Wasze serca do tego co przyniesie nowy rok szkolny. Przyjazd po wakacjach (dla wszystkich klas) do NSD 2 września do g. 18. Odwagi i do radosnego spotkania!


1.09. godz. 16:30 Rada Pedagogiczna


ARCHIWUM - ROK SZKOLNY 2016/2017


20.06. Msza święta na zakończenie roku szkolnego 2016/2017

3.06. Pozdrowienia Prymasa Polski ks. abp. Wojciecha Polaka
1.06. Wycieczka do Sandomierza 13.05. Nie tak dawno przychodzili do NSD,a dziś opuszczają mury Niezwykłej Szkoły. 13 maja podczas uroczystej Mszy św. pożegnaliśmy Absolwentów - którym przez lata nauki i formacji patronował im niemalże ich rówieśnik, św. Jose Sanchez del Rio.Niech ten Święty, dodaje im zawsze odwagi na drogach życia, oraz przekonanie, że w przyjaźni z Chrystusem każda droga i zadanie staje się łatwiejsze.
Drodzy Absolwenci, bądźcie solą ziemi i światłem świata.
Viva Cristo Rey!
Niech Żyje Chrystus Król!

Mszy św. pod przew. ks. rektor NSD dr Jerzy Bielecki, a także: ks. dr Kazimierz Mielczarek, ks. dr Grzegorz Szumera - rektor WSD Cz-wa, ks. Markek Cisowski i ks. Szymon Stępniak. W te uroczystości wpisały się także inne ważne wydarzenia: 100r. objawień Matki Bożej w Fatimie, oraz 30r. święceń kapłańskich Księdza Rektora. Z tej racji homilię podczas Eucharystii wygłosił ks. dr Kazimierz Mielczarek, wieloletni proboszcz parafii pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Ostrowach nad Okszą, a także były rektor WSD, który przyjmował ks. Jerzego do seminarium, a który w tym roku świętuje jubileusz 50 -lecia święceń kapłańskich. Alumni kl. II przygotowali montaż słowno - muzyczny związany z sakramentem kapłaństwa. Na zakończenie uroczystości Absolwenci otrzymali świadectwo ukończenia szkoły, a także książkowe prezenty. 12.05. Tego dnia poznaliśmy szkolnego zwycięzcę teologicznego konkursu na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego "Taka jest nasza wiara". Został nim uczeń kl. I Bartosz Opic. Miejsce 2: Kamil Nizioł, 3 - Piotr Oleszko.
Gratulujemy finalistom, dziękujemy też przewodniczącemu konkursowego jury - naszemu Absolwentowi ks. kan. Sławomirowi Wojtyskowi za moderowanie konkursu. 10.05. Mecz piłki halowej z klerykami WSD. 4-8.05. Pisemne egzaminy maturalne.
No i ruszyli! Wszystkim Maturzystom życzymy "połamania pióra"
Ściskamy za Was kciuki, oczywiście, że na różańcu. 20.04. Rozmowa w katolickim radiu Fiat - Rektora NSD ks. dr. Jerzego Bieleckiego z redaktor Aleksandrą Mieczyńską - Niższe Seminarium Duchowne - szkoła z misją.
Posłuchaj rozmowy

19.04. Wiosna, zima, co kto lubi, co kto woli. 28.03. Nowa publikacja na temat niższych seminariów duchownych pod redakcja ks. dra Jerzego Bieleckiego pt. "Niższe Seminarium Duchowne w misji Kościoła". W książce znajdujemy nauczenie Kościoła na temat niższych seminariów duchownych oraz artykuły na temat Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie wraz z jego historią, ubogaconą aneksami fotograficznymi. 20.03. Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej obchodzi dziś uroczystość swojego patrona, św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Z tej okazji w kaplicy seminaryjnej odprawiona została uroczysta Msza św., której przewodniczył bp Grzegorz Kaszak z diecezji sosnowieckiej. Eucharystię wspólnie z nim koncelebrowali m. in. ks. prał. Jerzy Bielecki, rektor Niższego Seminarium Duchownego, ks. prałat Teofil Siudy oraz ks. dr Grzegorz Szumera, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. We Mszy św. uczestniczyli alumni niższego seminarium oraz klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej, którego patronem również jest św. Józef.
Czytaj więcej
Patronuje im św. Józef - homilia odpustowa bpa Grzegorza Kaszaka

19.03. Odpustowy zjazd rodziców. Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Nowaka. Marzec to miesiąc nieodzownie związany z uroczystością Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - św. Józefem. Niższe Seminarium Duchowne przeżywa ten czas wyjątkowo: duchowo i świątecznie.
Czytaj więcej Jestem, pamiętam, czuwam - udział w apelu jasnogórskim 5.03. Dzień skupienia - Kościół - Lud Boży. Konkurs teologiczny podstawie KKK - "Wiara Kościoła"- eliminacje. 1.03. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczniowie podobnie jak w ubiegłym roku, przygotowali własnoręcznie patriotyczną grafikę ku uczczeniu Żołnierzy Niezłomnych. 15.02. Wspomnienie patrona drugoklasistów - bł. ks. Michała Sopoćki. Eucharystii przewodniczył ks. Rektor, ks. Prefekt, oraz absolwent NSD ks. Bogumił Kowalski - proboszcz parafii pw. św. Jana Berchmansa w Gorzkowie - Trzebniowie, który wygłosił okolicznościową homilię. 13.02. Wspomnienie patrona trzecioklasistów - św. José Sanchez del Río. Msza św. pod przewodnictwem: ks. rektora Jerzego Bieleckiego, ks. prefekta Szymona Stępniaka, oraz naszego absolwenta, obecnie studiującego w Rzymie - ks. Kamila Zadrożnego. 4.02. Wspólnota Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej wzięła udział w kuligu zorganizowanym kilka kilometrów od Częstochowy - we wsi Wydra. Grupie przewodził prefekt alumnów, ks. Szymon Stępniak. Największą atrakcją były niewątpliwie sanie, ciągnięte przez konny zaprzęg. Przez ponad godzinę uczniowie jeździli po okolicznych lasach, panowała niezwykła atmosfera, co zobrazowała bitwa na śnieżki pomiędzy dwoma grupami rozradowanych uczniów. Po wszystkim nadszedł czas na ognisko, pieczenie kiełbasek i wspólny posiłek. Całość odbyła się dzięki uprzejmości pana Edwarda Kiepury, który zorganizował kulig i zaprosił wspólnotę seminaryjną. Alumni śpiewem podziękowali mu za zaproszenie i w dobrym humorze wrócili do szkoły. Relacja: Dawid Borciuch 16.01. Kamil Szczerbak, uczeń II klasy naszego NSD zwycięzcą 22 edycji Archidiecezjalnego Turnieju Szachowego o Puchar Metropolity Częstochowskiego Arcybiskupa Wacława Depo. 8.01. Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej, zakończenie jubileuszu 25 katolickiego radia Fiat. Po Eucharystii kolędowanie z Antkiem Smykiewiczem. 6.01. Kolęda w NSD. Selfie z drugoklasistami :) Uroczystość Objawienia Pańskiego, Msza św. pod przew. abpa Wacława Depo. 4.01. Tyle śniegu w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze...
POPATRZ :) A wieczorami, ciągle pada... :) 25.12. Jasełka w wykonaniu uczniów NSD. Zapraszamy do oglądania i życzliwego przyjęcia, a także głębokiej refleksji. Dziękujemy Tygodnikowi Katolickiemu Niedziela i całej ekipie studia TV Niedziela za realizację i wszelką życzliwość.
Wideo

19.12. Seminaryjna wigilia oraz jasełka w wykonaniu uczniów klasy I z udziałem arcybiskupa metropolity Wacława Depo 14.12. Msza św. w intencji uczniów klasy I z racji nadania im patrona - Bł. Pawła VI 6-7.12. W tym roku św. Mikołaj zatrzymał się na 2 dni w NSD. We wtorek 6 grudnia zwizytował poszczególne klasy i profesorów, był także w seminaryjnej kuchni, oraz u księży przełożonych. Z kolei dzień później na Mszy św. uwielbialiśmy Boga za przyczyną św. Mikołaja, prosząc dla każdego o otwartość serc na potrzebujących pomocy. Po Eucharystii, uczniowie klasy II wraz z wychowawczynią p. Marią Zborowską zaprosili całą wspólnotę na wyjątkowe spotkanie. Z racji Roku Sienkiewiczowskiego kanwą do tegorocznego spotkania ze świętym Mikołajem była Trylogia Henryka Sienkiewicza. 4.12. W niedzielne popołudnie na Placu Biegańskiego odbyło się niezwykłe spotkanie ze świętym Mikołajem. Całe wydarzenie od strony organizacyjno - aktorskiej przygotowali uczniowie z Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, pod czujnym okiem, oraz z inspiracji s.Mileny ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa.
Przeczytaj całą relację 20.11. "Polska przyjęła Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. To wielki historyczny Akt" - mówił w homilii abp senior Stanisław Nowak, który w uroczystość Chrystusa Króla przewodniczył Mszy św. w archikatedrze Świętej Rodziny. "Tylko w Chrystusie jest sens życia człowieka" - podkreślił abp Nowak. 17.11. Myśląc Ojczyzna - montaż słowno-muzyczny z okazji Święta Niepodległości przygotowany przez uczniów klasy II pod kierunkiem p. Piotra Michalaka. Pośród zaproszonych gości, obecni byli: Arcybiskup senior Stanisław Nowak, p. Joanna Grabowska, p. Krystyna Maciocha - z częstochowskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach. 30.10. Na częstochowskich Alejach NMP, alumni Niższego Seminarium Duchownego - Liceum Ogólnokształcącego, współpracując z uczniami Katolickiego Gimnazjum w Częstochowie, pod opieką siostry Mileny ze zgromadzenia sióstr św. Józefa, zorganizowali przemarsz świętych Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Przemarsz rozpoczął się na Placu Biegańskiego i ruszył Alejami w stronę Jasnej Góry. Wcześniej uczestnicy modlili się litanią do wszystkich świętych w seminaryjnej kaplicy omadlając całą inicjatywę i tych których spotkają na swojej drodze.
Więcej o tym wydarzeniu 17.10. Minister Edukacji Narodowej p. Anna Zalewska przyznała Księdzu Rektorowi dr Jerzemu Bileckiemu nagrodę za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Uroczystość odebrania nagrody miała miejsce w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. 5-11.10. Pielgrzymka do Rzymu z okazji 65-lecia Niższego Seminarium Duchownego

Niezwykły Jubileusz - Niezwykłej szkoły

To już 65 lat od kiedy Niższe Seminarium Duchowne wpisało się w archidiecezję częstochowską. Żadne zakręty dziejowe, które spowodowały, że wszystkie instytucje tego typu zostały zlikwidowane, nie spowodowały zamknięcia szkoły znajdującej się w naszym mieście przy ul. Piotrkowskiej 17. W tej chwili jest ona jedyną tego typu placówką w naszym kraju. A skoro szkoła niezwykła, to i jubileusz musi być wyjątkowy. I tak przełożeni, nauczyciele, alumni i rodzice wyruszyli na początku nowego roku szkolnego z pielgrzymką dziękczynną do Rzymu. Głównym punktem 7-dniowego wyjazdu była Eucharystia pod przewodnictwem papieża Franciszka. Po Mszy św. nastąpiło krótkie spotkanie przełożonych NSD z następcą św. Piotra. Biskup Rzymu wyraził radość z istnienia w Polsce tego typu placówki oraz pobłogosławił wszystkim osobom tworzącym to niezwykłe dzieło.

"Seminarium znajduje się w duchowej stolicy Polski. Nasi uczniowie często nawiedzają Jasną Górę. To było dla nas naturalne, że pragniemy uczestniczyć w uroczystościach zakończenia Jubileuszu Maryjnego w ramach Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia, który odbywał się w tych dniach w Rzymie" - powiedział ks. Jerzy Bielecki, rektor NSD. Tegoroczny wyjazd nie był pierwszym w historii szkoły. Podobny odbył się z racji 50-lecia placówki. Tak wówczas, jak i tym razem, główną intencją pielgrzymowania było dziękczynienie za istnienie seminarium. I to właśnie z tej racji dla uczestników pielgrzymki jeszcze bardziej wybrzmiały słowa papieża Franciszka wypowiedziane w trakcie niedzielnej homilii. "Czy umiemy powiedzieć dziękuję? Jak często mówimy dziękuję w rodzinie, we wspólnocie, w Kościele? Często wszystko bierzemy za oczywiste! Dzieje się tak również w relacji z Bogiem. Łatwo jest pójść do Pana z prośbą o coś, ale wrócić, by Jemu podziękować?" - pytał Ojciec Święty. Franciszek wskazał na Maryję, naszą Matkę, jako "wzór" postawy dziękczynnej wobec Boga. "Prośmy Matkę Bożą, aby nam pomogła zrozumieć, że wszystko jest darem Boga i abyśmy umieli dziękować: wówczas nasza radość będzie pełna" - zachęcił Papież. Po Mszy św. cała wspólnota pielgrzymkowa została zaproszona na obiad. Był to wyjątkowy czas, który został spędzony z rzymskimi przyjaciółmi z parafii pw. św. Rafała Archanioła, którzy gościli w NSD w lipcu przy okazji ŚDM. Po obiedzie i modlitwie w kościele, wspólnie z włoską młodzieżą odśpiewaliśmy po polsku pieśni: Abba Ojcze, Barka, Oto jest dzień, Błogosławieni miłosierni. To był niesamowity dzień, a wspomnienia z nim związane zostaną na długo w pamięci.

Pielgrzymka do Wiecznego Miasta była niejako okazją do spotkania się z dwoma papieżami. Bowiem w przededniu Mszy z Franciszkiem wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Eucharystii sprawowanej przy grobie św. Jana Pawła II. Nabożeństwu przewodniczył ks. Bielecki, który wygłosił także okolicznościową homilię. W swoim słowie nawiązał do słów św. Pawła dotyczących strzeżenia depozytu wiary. "Apostoł Narodów zachęca nas do dzielenia się Ewangelią. Te słowa tak bardzo współgrają z naszym seminaryjnym hymnem, gdzie śpiewamy, że we współczesnym świecie trzeba nieustannie budować wiarę" - podkreślał Ksiądz Rektor.

Oprócz Bazyliki św. Piotra na Watykanie pielgrzymi z Polski nawiedzili także pozostałe bazyliki papieskie: Arcybazylikę św. Jana na Lateranie, Bazylikę św. Pawła za Murami i Bazylikę Matki Bożej Większej. W programie wyjazdu znalazł się czas także na zwiedzanie. I tak w samym Rzymie udało się zobaczyć zamek św. Anioła, Panteon, Forum Romanum i Koloseum. Wcześniej była okazja do modlitwy w Sanktuarium Santa Casa w Loreto oraz na cmentarzu, gdzie spoczywają żołnierze II Korpusu Polskiego. Wątek patriotyczny pojawiał się także w trakcie pobytu w kościele św. Józefa na wzgórzu Kahlenberg, gdzie w 1683 r. król Polski Jan III Sobieski dowodził zwycięską bitwą o Wiedeń.

Całość pielgrzymki zakończyła wizyta w Sanktuarium św. Antoniego w Padwie i wizyta w Wenecji.

Czytaj więcej
1.10 Na przełomie lipca i sierpnia gościła u nas młodzież z rzymskiej wspólnoty Casa di Maria. Tym razem mieliśmy przyjemność ugościć i uradować się spotkaniem z ich rodzicami, rodzinami i duszpasterzami. 28.09 Udział alumnów w ewangelizacyjnym projekcie "Iskra młodości".
Artykuł: 24.09. Msza św. w kościele seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Częstochowie. Arcybiskup Wacław Depo dziękuje za dar życia i wiary z racji zbliżających się urodzin i imienin.
Artykuł: 17.09. Odwiedziny naszych Absolwentów z roku 2006, 10-lecie egzaminów maturalnych. 14.09. Udział w projekcji filmu Antoniego Krauze pt "Smoleńsk" - tragedia która wstrząsnęła Polską. 11.09. Apel Jasnogórski. Pamiątkowe zdjęcie z ojcem Leonem Knabitem. 11.09. Dzień skupienia. "Capax Dei - tajemnicza cecha człowieka" 10.09. Mecz z lektorami parafii pw. św. Stanisława BM w Częstochowie. 9.09. Spotkanie Biskupa Grzegorza Kałuży MSF - naszego Absolwenta z Papieżem Franciszkiem.
Czytaj więcej:

Ekscelencjo Księże Biskupie Dariuszu, Twoje NSD jest naprawdę dumne z takiego Absolwenta.
Zapewniamy i obiecujemy stałą modlitewną pamięć w naszej wspólnocie i przed obliczem Jasnogórskiej Pani. Ad multos annos! :-)
Pozdrawiamy w Panu. Wspólnota NSD.
8.09. Święto Narodzenia NMP. Po modlitwie apelowej w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej spotkanie z Przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski abpem Stanisławem Gądeckim. 6.09. "Wstańcie z kanapy i proście Pana żniwa" - takie słowa towarzyszyły inauguracji nowego roku szkolnego w Niższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej.
Artykuł
Homilia Arcybiskupa Wacława Depo (audio)
4.09. Jasnogórskie Dożynki. Msza św. pod przew. Prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka. Jak co roku nasi uczniowie zaangażowali się w służbę porządkową. Po Eucharystii pamiątkowe zdjęcie z panem Prezydentem RP Andrzejem Dudą. 1.09. Zebranie Rady Pedagogicznej godz. 17.00

ARCHIWUM - ROK SZKOLNY 2015/2016

20.06. Msza święta na zakończenie roku szkolnego 2015/2016 24.05. Zjazd Absolwentów rocznik 1956. "60 lecie matury"
relacja 23.05. Z udziałem ks. prał. Bronisława Piaseckiego, kapelana Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego w latach 1974-81 i red. Marka Zająca wieczorem 23 maja w redakcji tygodnika katolickiego "Niedziela" w Częstochowie odbyła się promocja książki "Prymas Wyszyński nieznany. Ojciec duchowy widziany z bliska". Spotkanie odbyło się w kontekście zbliżającej się 35. rocznicy śmierci kard. Wyszyńskiego (28 maja 1981 r.)
relacja 22.05. Uroczystości pożegnania Absolwentów A.D. 2016
relacja z uroczystości 11.05. Mecz WSD-NSD 4.05.-17.05. Egzaminy maturalne 2016 28.04. Msza św. pod przewodnictwem abpa Wacława Depo w intencji ks. Rektora z racji imienin, oraz tegorocznych Absolwentów którzy tego dnia zakończyli 3letnią edukację w NSD. W koncelebrze prócz księży przełożonych, obecni byli: ks. rektor WSD Grzegorz Szumera, ks. Marek Bator - absolwent NSD, obecnie - Dyrektor częstochowskiego Caritasu. 19.03. Uroczystość św. Józefa - patrona Seminarium. Mszę św. dla rodziców oraz rodzin naszych uczniów odprawił arcybiskup Stanisław Nowak. Po Eucharystii uczniowie klasy II przygotowali misterium o św. Józefie; po obiedzie przyszedł czas na spotkanie przy kawie i ciastku. Po południu odbył się finał szkolnego turnieju w tenisie stołowym, oraz finał konkursu wiedzy religijnej na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego.

19.03. - Homilia abpa Stanisława Nowaka - "św. Józef Patronem na dziś"
wideorelacja

19.03. - Wideorelacja z uroczystości odpustowych w NSD pt. "Patronuje im św. Józef", przygotowana przez studio filmowe Niedziela TV.
wideorelacja

17.03. Pierwsze takie spotkanie... - wideorelacja
"Musimy spojrzeć w prawdzie na św. Józefa" - mówił w homilii bp Grzegorz Kaszak, ordynariusz diecezji sosnowieckiej, który wieczorem 17 marca przewodniczył Mszy św. w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, z racji uroczystości patrona szkoły św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Mszę św. koncelebrowali m. in. ks. prał. Jerzy Bielecki rektor Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, ks. prał. Teofil Siudy prepozyt Kapituły Bazyliki Archikatedralnej w Częstochowie, ks. dr Grzegorz Szumera rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, ks. Konrad Kościk, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Na uroczystościach obecni byli m. in. klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej.
Link do artykułu 17-19.03. Rekolekcje wielkopostne, prowadzi ks. rektor WSD w Częstochowie ks. dr Grzegorz Szumera. 15.03. Nowy numer gazetki szkolnej "Niezwykła Szkoła". 6.03. Niedziela katechizmowa, eliminacje do konkursu wiedzy religijnej na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. 5.03. Msza św. z racji imienin ks. Adriana Fertacza, oraz 30 rocznica pracy naukowej ks. prof. Stanisława Urbańskiego,byłego rektora NSD w latach 1980 - 1984. 1.03. Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". 20-26.02. Zimowisko narciarskie w Murzasichlu. 17.02. Ks. prof. Stanisław Urbański - rektor NSD w latach 1980-1984 - zostały uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski z okazji 30-lecia pracy naukowej 2.02. "Budowanie z Chrystusem było i jest jakimś znakiem sprzeciwu. Trzeba żyć dla Niego nie tylko na próbę czasu, ani na próbę uczuć" - powiedział abp Wacław Depo, który 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia Konsekrowanego, przewodniczył Mszy św. w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie. Msza św. była połączona z 4. rocznicą ingresu Metropolity częstochowskiego oraz 90. rocznicą ingresu pierwszego biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny. 1.02. Kapituła archikatedralna na czele z metropolitą częstochowski, abp Wacławem Depo w poniedziałek, 1 lutego ponowiła uroczyście przyrzeczenia chrzcielne. Nabożeństwo odbywające się w kaplicy Niższego Seminarium Duchownego wpisane było w obchodzony w tym roku jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Na zakończenie uroczystości wszyscy zaproszeni goście otrzymali okolicznościowe dyplomy z datą i miejscem przyjęcia chrztu św. Organizatorem i pomysłodawcą spotkania był ks. dr Jerzy Bielecki, który dokładnie w tym dniu świętował 20-lecie objęcia urzędu rektora Niższego Seminarium Duchownego.
Link do artykułu
Link do materiału video Kto z was zna datę swojego chrztu? 31.01. Koncert kolęd i pastorałek chórów WSD Częstochowa i WSD Sosnowiec pod batutą ks. Marka Cisowskiego - profesora śpiewu kościelnego. W tym roku po raz pierwszy, gościnnie wystąpiła schola z naszymi uczniami. 24.01. Wywiadówka. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się od wystawienia jasełek przez uczniów klasy I, następnie odbyły się spotkania w klasach z wychowawczyniami. Po wywiadówce odprawiona została Eucharystia pod przewodnictwem ks. Rektora.
10.01. Niedziela Chrztu Pańskiego, Msza św. pod przew. abpa Stanisława Nowaka.
9.01. Tego dnia mieszkańcy Częstochowy mieli okazję doświadczyć prawdziwej radości wynikającej z pochylenia się nad tajemnicą Bożego Narodzenia. Wszystko to za sprawą alumnów częstochowskiego Niższego Seminarium Duchownego oraz wychowanek z Zakładu Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa. Pod czujnym okiem siostry Mileny Banach - józefitki, młodzi ludzie zorganizowali akcję śpiewania kolęd i pastorałek na ulicach Częstochowy.
Zobacz więcej 16.12. Seminaryjna wigilia oraz jasełka w wykonaniu uczniów klasy I z udziałem arcybiskupa metropolity Wacława Depo.
Zobacz relację 12.12. Spotkanie z Jegomościem - ks. prał. Władysławem Zązelem - proboszczem z Kamesznicy. Ksiądz Władysław jest kapelanem Związku Podhalan, członkiem Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski, diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości w diecezji bielsko-żywieckiej.
8.12. Akatyst ku czci Bogurodzicy - w wykonaniu alumnów ze scholi: Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, Wyższego Seminarium Diecezji Sosnowieckiej, a także po raz pierwszy z udziałem naszych uczniów - Niższego Seminarium Duchownego. Scholami dyrygował ks. Marek Cisowski.
7.12. Święty Mikołaj w szpitalu na Parkitce. Uczniowie NSD w roli animatorów muzycznych, oraz w roli świętego biskupa Mikołaja.
Link do artykułu 6.12. Święty Mikołaj w Seminarium. Msza św. pod przew. ks. Adriana Fertacza - doktoranta UKSW w Warszawie. Tradycyjnie uczniowie kl. II przygotowali okolicznościowe przedstawienie, ukazujące istotę tego święta.
26.11. Udział w uroczystościach odpustowych ku czci św. Jana Berchmansa (patrona ministrantów i młodzieży studiującej) w Gorzkowie - Trzebniowie.
Zobacz więcej 17.11. Seans filmowy z "Niedzielą" Udział w projekcji filmu, pt. "Zakazany Bóg"
Relacja i zdjęcia 15.11. Dzień skupienia. Msza św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem ks. prał. Jana Niezgody - absolwenta NSD sprzed 55 - laty, po Eucharystii akademia patriotyczna w wykonaniu uczniów klasy III. 11.11. Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity Wacława Depo w intencji Ojczyzny. 2.11. Katyńskie zaduszki - Aula Tygodnika Katolickiego Niedziela. 1.11. Święci są po to, aby nas zawstydzać - pod takim właśnie hasłem wieczorem odbyło się nabożeństwo różańcowe.
Link do relacji 29.10. Wizyta o. Sebastiana Stasiaka - OMI, wieloletniego proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny w Malmo. 29.10. 404 lata temu, 29 października 1611 r. w Warszawie odbył się triumfalny wjazd hetmana Stanisława Żółkiewskiego, zwycięzcy spod Kłuszyna, gdzie polska husaria rozniosła w pył kilkukrotnie liczebniejszą armię rosyjską. W orszaku przejeżdżającym przez miasto był m.in. wzięty do niewoli car Rosji Wasyl IV Szujski, który na Zamku Królewskim złożył hołd przed królem polskim Zygmuntem III Wazą. W czasach zaboru rosyjskiego, jak i PRL-u, pamięć o wydarzeniu będącym wielkim tryumfem Polski, była konsekwentnie zamazywana. Niewygodne dla wielu wydarzenie było pomijane w podręcznikach, encyklopediach i opracowaniach historycznych. 29.10. 65 rocznica konsekracji Bazyliki Archikatedralnej. Pod koniec XIX wieku rozpoczęto w Częstochowie budowę nowego kościoła, który w roku 1907 poświęcono ku czci Świętej Rodziny. Po utworzeniu diecezji częstochowskiej w roku 1925 kościół otrzymał tytuł katedry. Gdy dobiegły końca prace budowlane, pierwszy biskup częstochowski, Teodor Kubina, dnia 29 października 1950 roku uroczyście poświęcił kościół. Papież Jan XXIII nadał katedrze tytuł bazyliki. 28.10. 90 lat temu, 28 października 1925 r. papież Pius XI, na mocy bulli "Vixdum Poloniae unitas", powołał do istnienia diecezję częstochowską. 26.10. Msza św. z racji imienin ks. prefekta Szymona Stępniaka. 18.10. Proboszcz parafii pw. Św. Jana Berchmansa w Gorzkowie-Trzebniowie ks. Bogumił Kowalski, wraz ze swoimi parafianami odwiedził swoje szkolne mury sprzed 26 lat. 18.10. Dziś rodzice naszych uczniów zapoznali się z wynikami naukowymi swoich synów. Tradycyjnie po spotkaniach z wychowawcami klas, wszyscy spotkaliśmy się na Eucharystii. 12.10. Pierwszy śnieg w nowym roku szkolnym.

8.10. Uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej i Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej. Pośród tegorocznych alumnów roku I, jest także 2 naszych Absolwentów. 2-4.10. Wycieczka szkolna. Bochnia, Lipnica Murowana, Pasierbiec, Krościenko.
Relacja z wycieczki szkolnej 1.10. Nabożeństwo różańcowe w intencji powołań do służby Bożej. 30.09. Nasz Absolwent - ks. Grzegorz Wiśniewski - proboszcz parafii pw. Bożego Ciała i św. Barbary w Rybniku - Niewiadomiu wraz z grupą parafian przybył odwiedzić szkolne mury... Bóg zapłać za świadectwo sprzed prawie 30 lat! 20.09. Udział w modlitwie apelowej 19.09. Rewanżowy mecz z parafią pw. św. Stanisława z Błeszna 17.09. Nabożeństwo powołaniowe 14.09. Na projekcji filmu pt. Czy naprawdę wierzysz? 12.09. Uroczystość koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce 9.09. Msza św. z racji 9 rocznicy sakry biskupiej metropolity częstochowskiego, arcybiskupa Wacława Depo. Mecz z lektorami parafii pw. św. Stanisława BM z Błeszna. 6.09. Pomoc uczniów przy służbie porządkowej podczas jasnogórskich dożynek. Spotkanie z prezydentem RP Andrzejem Dudą. 3.09. godz. 17.30 Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016 z udziałem arcybiskupa Wacława Depo. 1.09. Historia lubi się powtarzać. Spotkanie z Grzegorzem Braunem w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. 31.08. I dzień pobytu pierwszoklasistów w Częstochowie rozpoczęliśmy od zwiedzania miasta. Zaczęliśmy od Bazyliki Archikatedralnej, kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu, krypty biskupów częstochowskich. Dalej kościół pw. św. Zygmunta, św. Jakuba, Jasna Góra i wiele innych ciekawych miejsc... U Brata Alberta. Msza św. i ognisko integracyjne uczniów klasy I w parafii pw. św. Brata Alberta na częstochowskim Kiedrzynie. Serdeczne Bóg zapłać za zaproszenie i gościnę dla Księdza Proboszcza Sławomira Wojtyska
ARCHIWUM - ROK SZKOLNY 2014/2015

27.06. Ks. dr Grzegorz Szumera - nasz nauczyciel filozofii oraz proboszcz akademickiej parafii nowym Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie! Serdeczne gratulacje, niech Pan Jezus księdza Grzegorza prowadzi, błogosławi i strzeże! 26.06. Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły się wakacje - czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy. Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom NSD życzymy by tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne. Niech każdy dzień wakacyjnych przygód pozostanie w Waszej pamięci jako dzień, o którym można powiedzieć, że to był dobry dzień. Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, nabierajcie sił i "ładujcie akumulatory", ale z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Niech Pan nam wszystkim błogosławi i nas strzeże! + 25.06. Msza święta oraz rozdanie świadectw na zakończenie roku szkolnego 2014/2015 22.06. Msza święta z racji 25 lecia sakramentu kapłaństwa ks. prof. Marka Cisowskiego - nauczyciela muzyki i WOKu, wykładowcy WSD w Częstochowie, oraz byłego ojca duchownego i prefekta w NSD, a także absolwenta NSD z roku 1983 ks. Piotra Smugorzewskiego - proboszcza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Jaworznie. 20.06. W sobotni wieczór, w drodze na jasnogórski apel, nieopodal Jasnej Góry przytrafiło nam się przemiłe spotkanie z p. Grzegorzem Braunem. 18.06. Już po raz ósmy na stadionie sportowym w Strzelcach Opolskich odbył się Międzydiecezjalny Turniej Piłkarski o Puchar św. Jacka. Impreza odbywała się równolegle na trzech boiskach. W imprezie uczestniczyły szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz seminaria duchowe w tym także i nasze NSD - bo jedyne takie diecezjalne L.O. w Polsce. Po turnieju udaliśmy się do Opola do kręgielni Kuby Błaszczykowskiego. 30.05. Absolwenci NSD z rocznika 1985r. wraz z Ojcem duchownym ks. kan. Leonardem Gołkowskim i obecnym rektorem NSD ks. Jerzym Bieleckim 24.05. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - Msza św. w Bazylice Archikatedralnej pw. Świętej Rodziny pod przew. ks. rektora Jerzego Bieleckiego. Podczas Eucharystii obecni byli m.in tegoroczni absolwenci wraz ze swoimi rodzicami i bliskimi. 24.05. Uroczystość pożegnania absolwentów, oraz wręczenie świadectw ukończenia szkoły.

21-23.05 Wycieczka szkolna. Trasa wycieczki: Kraków, Zakopane, Murzasichle.
23.05. Najnowszy numer szkolnej gazetki "Niezwykła Szkoła" 4-6.05. Egzaminy maturalne czas zacząć...
26.04. Niedziela Dobrego Pasterza - Bazylika Archikatedralna pw. św. Rodziny. Msza św. pod przew. bpa Antoniego Długosza w intencji powołań do służby Bożej w Kościele.


26.04. Artykuł o NSD w Tygodniku Katolickim Niedziela. Nr. 17 z 26 IV 2015r.
"Ziarno powołania zasiane w chłopięcych sercach" - czytaj artykuł
25.04. uczeń klasy III Paweł Caban zajął 4 miejsce podczas finału XXVII Olimpiady Filozoficznej w Warszawie. Serdecznie gratulujemy!
19.04. Udział w Apelu Jasnogórskim.
12.04. Udział w koncercie zespołu Siewcy Lednicy w parafii pw. NMP Zwycięskiej w Częstochowie.
12.04. Dzień skupienia.
29.03. Finał konkursu teologicznego na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zwyciężył Marcin Krężelok uczeń klasy III.
28.03. Pożegnanie symboli Światowych Dni Młodzieży.
27-29.03. Rekolekcje w NSD. Prowadzi nasz absolwent ks. dr Mateusz Potoczny - doktor kościelnych nauk wschodnich, wykładowca na Uniwersytecie Opolskim.
22.03. Tradycyjnie w niedzielę przypadającą po 19 marca do NSD przybywają nasi rodzice, rodziny i przyjaciele, aby uczcić św. Józefa. Mszy św. przewodniczył ks. prał. Marek Kundzicz - absolwent NSD 1975, obecnie kustosz sanktuarium św. Józefa w Częstochowie.
21.03. Ukazał się 82. numer "Niezwykłej szkoły".
19.03. Ipsa die uroczystości św. Józefa - patrona NSD odbyła się uroczysta Msza św. odpustowa pod przew. arcybiskupa seniora Stanisława Nowaka. Tego dnia także, absolwent NSD ks. Stanisław Gębka świętował jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich. Po Eucharystii, uczniowie kl. II przedstawili montaż słowno - muzyczny o św. Józefie.
5.03. Alumni uczestniczyli w projekcji filmu pt. Bóg nie umarł, zorganizowanej przez Tygodnik Katolicki Niedziela.

21.02. Udział w apelu jasnogórskim prowadzonym przez ks. Jerzego Bieleckiego - rektora NSD, a zarazem ceremoniarza kościelnego Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Spotkanie z kard. Kazimierzem Nyczem - Wielkim Przeorem Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Polsce, oraz bpem Adamem Wodarczykiem.
18.02. Środa popielcowa, Msza św. w Bazylice Archikatedralnej pod przewodnictwem arcybiskupa seniora Stanisława Nowaka.
18.02. Wizyta ojca Krzysztofa Jurewicza OMI wraz z uczestnikami rekolekcji powołaniowych.
17.02. Msza św. w języku łacińskim.
14.01. Praga - pielgrzymka do grobu św. Wacława - patrona Czech oraz klasy III.
12.01. Jasełka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
18.12. Wieczerza wigilijna z udziałem arcybiskupa Wacława Depo.
18.12. Jasełka w wykonaniu uczniów kl. I.
8.12. Św. Mikołaj w NSD.
6.12. Uczniowie NSD w roli św. Mikołaja i jego pomocników. Odwiedziny w częstochowskich szpitalach.
2.12. Msza św. z racji ustanowienia patrona dla klasy I. Został nim bł. Jose Sanchez del Rio - 14 letni Meksykanin, męczennik za wiarę.
26.11. Absolwenci NSD pw. Najświętszego Serca z Ernakulam w Indiach w NSD Archidiecezji Częstochowskiej: biskup Jacob Manathodath z Kościoła Syromalabarskiego oraz ks. Józef (obecnie rzymski student). Jest to jeden z katolickich kościołów wschodnich, grupy tzw. chrześcijan św. Tomasza, która pozostaje w unii z Rzymem.
25-27.11. Próbna matura
17.11. Wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
17.11. 30-lecie święceń biskupich abpa seniora Stanisława Nowaka.
17.11. Sakrament bierzmowania alumnów NSD.
6.11. Udział w spektaklu teatralnym 'Hamlet' - Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie
2.11. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msza św. pod przew. abpa Wacława Depo - Bazylika Archikatedralna pw. Świętej Rodziny.
19.10. Wychowawcy klas spotkali się z rodzicami uczniów na pierwszej w tym roku szkolnym "wywiadówce".

17.10. Rada pedagogiczna.

13.10. Uczniowie na Apelu Jasnogórskim z racji XIV Dnia Papieskiego.
11.10. Liturgiczne wspomnienie św. Jana XXIII - patrona uczniów klasy II.
Klika słów o NSD - świadectwo ucznia.

11.10. Siatkarska sobota.
6-7.10. Udział w rekolekcjach w DA Emaus prowadzonych przez ks. Piotra Pawlukiewicza.
6.10. Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.
5.10. Dzień skupienia.
4.10. Mecz z ministrantami i lektorami parafii pw. św. Floriana w Częstochowie.
1.10. Mecz z lektorami parafii pw. św. Stanisława BM w Częstochowie.
1.10. Październik nabożeństwa różańcowe.


28.09. Liturgiczne wspomnienie św. Wacława patrona uczniów klasy III.
25.09. Wycieczka do Wrocławia.
7.09. Apel Jasnogórski.
7.09. Służba pomocnicza podczas Dożynek Jasnogórskich.
7.09. Dzień skupenia z udziałem ks. Kamila Zadrożnego.
3.09. godz. 17.30 Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015 z udziałem arcybiskupa Wacława Depo.
29.08. godz. 17.30 Rada Pedagogiczna przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.


ARCHIWUM - ROK SZKOLNY 2013/2014

28.08. Rekrutacja na rok szkolny 2014/15.

4.07. Rektor Niższego Seminarium Duchownego Ks. dr Jerzy Bielecki mianowany przez arcybiskupa Wacława Depo zastępcą redaktor naczelnej Tygodnika Katolickiego "Niedziela"

26.06. Ostatnie zajęcia lekcyjne. Msza Święta na zakończenie roku szkolnego 2013/14.
25.06. Wycieczka Szlakiem Orlich Gniazd pod przewodnictwem księdza prefekta Szymona Stępniaka i nauczyciela historii Piotra Michalaka.
24.05. Uroczyste pożegnanie absolwentów 2013/2014.
22.05. 81. numer "Niezwykłej Szkoły".
7.05. Tydzień modlitw o powołania. Wizyta w parafii pw. św. Brata Alberta w Częstochowie.
7.05. Nowe komputery w pracowni informatycznej
5-7.05. Pisemne egzaminy maturalne.
Maryjny miesiąc maj - nabożeństwa majowe A.D. 2014
13.04. Bazylika Archikatedralna pw. Świętej Rodziny w Częstochowie. Udział w uroczystościach Niedzieli Męki Pańskiej, Msza św. pod przew. abpa Wacława Depo.
11.04. Adoracja Krzyża.
9.04. Pielgrzymka do Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Pomnik Historii, teren historycznej bitwy z roku 1794.
4-6.04. "Wstań, który śpisz i powstań z martwych a zajaśnieje Ci Chrystus" - rekolekcje wielkopostne w NSD wygłosił ks. Przemysław Pastucha, kapłan archidiecezji wrocławskiej (2013), absolwent naszej szkoły (2005).
25.03 Uroczystość Zwiastowania NMP. Udział alumnów we Mszy św. pod przew. abpa metropolity Wacława Depo w Bazylice Archikatedralnej. Przed Eucharystią odbył się obrzęd przyjęcia nowego kanonika gremialnego, którym został Ksiądz Rektor NSD ks. prał Jerzy Bielecki. Prezentacji nowego kanonika dokonał prepozyt Kapituły Bazyliki Archikatedralnej ks. prał. Teofil Siudy.
23.03 Odpustowy zjazd rodziców. Msza św. pod przewodnictwem abpa Stanisława Nowaka. Misterium o św. Józefie w wykonaniu uczniów kl. II. Finał konkursu teologicznego na podstawie KKK. Finał turnieju tenisa stołowego.
21.03 Droga krzyżowa przygotowana i prowadzona przez uczniów kl. III i kl. II.
19.03 Msza św. z racji uroczystości św. Józefa - patrona NSD, pod przewodnictwem wikariusza biskupiego ds. ekonomiczno - administracyjnych księdza prałata Włodzimierza Kowalika
27.02 Msza Św. z obrzędem włączenia do Bractwa Szkaplerznego.
13.02 Wizyta w jasnogórskiej bibliotece.
2.02 Powrót z ferii zimowych.

17.01 Wyjazd na ferie zimowe.

12.01 Przyjazd rodziców do Seminarium na godz. 10.30. Podczas zebrań klasowych wychowawcy poinformują rodziców o wynikach nauczania w pierwszym półroczu roku szkolnego 2013/2014. Seminaryjny koncert kolęd.
11.01 Kolęda w Seminarium. Błogosławieństwa kolędowego udzieli ks. prefekt Szymon Stępniak


6.01 Powrót z ferii świątecznych do godz. 19.00

21.12 Wyjazd na ferie świąteczne po lekcjach

19.12 Uroczysta wigilia z udziałem arcybiskupa Wacława Depo
5.12 Św. Mikołaj w Seminarium


4.12 Ukazał się 80. numer "Niezwykłej szkoły".


2.12 Udział alumnów w warsztatach prowadzonych przez mgr Małgorzatę Więczkowską pt. "Gry komputerowe - wirtualny plac zabaw współczesnego dziecka"

1.12 Dzień skupienia. Temat: Duch Święty i Jego misja

17.11. Dzień skupienia. Temat: Jezus - Syn Boży.
Wieczornica Patriotyczna z okazji 95 rocznicy odzyskania niepodległości w 1918 roku. Po Mszy św. uczniowie klasy III zaprezentowali inscenizację dotyczącą zbrodni wołyńskiej pod hasłem: Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary". Wśród uczestniczących w akademii byli między innymi członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

4.11 Na zaproszenie ks. Infułata Ireneusza Skubisia - Redaktora Naczelnego Tygodnika "Niedziela" i Jadwigi Wiśniewskiej - Poseł na Sejm RP, alumni NSD wraz z ks. Rektorem i ks. Prefektem uczestniczyli w promocji książki "Prawda i kłamstwo o Katyniu" oraz obejrzeli monodram "Janina" - wspomnienie Janiny Lewandowskiej, jedynej kobiety spośród ofiar sowieckiego mordu w Katyniu; w wykonaniu Joanny Ryś, aktorki Studenckiego Koła Teatralnego "naJana".

29.10 Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Seniora Stanisława Nowaka w 63. rocznicę konsekracji archikatedry Świętej Rodziny.


22.10 Klasa III świętowała z racji liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II - patrona klasy. Po Mszy św. pod przewodnictwem ks. rektora Jerzego Bieleckiego w sali gimnastycznej odbył się mecz siatkówki pomiędzy uczniami a nauczycielami. Drużyna nauczycieli wystąpiła w składzie: Marek Noszczyk, ks. Szymon Stępniak, ks. Grzegorz Szumera, Michał Sołtysik, Mieczysław Wyporski.


20.10 Wychowawcy klas spotkali się z rodzicami alumnów na pierwszej w tym roku szkolnym "wywiadówce".

11.10 Klasa I świętowała z racji bł. Jana XXIII - patrona klasy. Było ciasto i kawa, a później Msza św. pod przewodnictwem ks. rektora Jerzego Bieleckiego. W sali lekcyjnej zawisł obraz bł. Jana XXIII

7.10 Prezentacja książki "Pielęgnować ziarno powołania kapłańskiego. 60 lat Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie" pod redakcją ks. Jerzego Bieleckiego.

Tekst recenzji ks. prof. dr. hab. Zbigniewa Wita (absolwenta NSD)

6.10 Dzień skupienia. Temat: Bóg - Ojciec i Stwórca

28.09 Klasa II świętowała z racji św. Wacława - patrona klasy. Mszy św. przewodnictwem ks. prefekt Szymona Stępniaka. Podczas miłych spotkań było podawane ciasto i kawa.

8.09 Dzień skupienia. Temat: Wiara - odpowiedź człowieka dana Bogu, który się objawia.
Obchody Roku Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda - Redakcja Tygodnika Katolickiego "Niedziela". 3.09 Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2013/2014 z udziałem Biskupa Antoniego Długosza.1.09 Przyjazd uczniów klas II i III.

31.08 Przyjazd uczniów klasy I.

29.08 Konferencja Rady Pedagogicznej o godzinie 17.30.


ARCHIWUM - ROK SZKOLNY 2012/2013

25.06. Msza św. na zakończenie roku szkolnego, połączona z 60-leciem kapłańskiej służby ks. prof. Władysława Golisa.

22-23.06. Udział alumnów w adoracji relikwii św. Jana Bosko w salezjańskiej parafii na Stradomiu.

21.06. Towarzyski mecz piłki nożnej z ministrantami i lektorami z parafii pw. NMP Częstochowskiej.

15.06. Archidiecezjalna pielgrzymka ministrantów i lektorów do Gorzkowa - Trzebniowa.

9.06. Dzień skupienia. Marsz dla Życia i Rodziny.

6.06. Msza św. prymicyjna ks. Przemysława Pastuchy - absolwenta NSD.

28.05. Prymicje absolwentów NSD 2007. Neoprezbiterzy: Paweł Chyra, Adrian Fertacz, Mariusz Kocoł.

25.05. Uroczyste pożegnanie absolwentów 2012/2013.

24.05. 79. numer "Niezwykłej Szkoły".

7.05. Początek egzaminów maturalnych.

26.03.-2.04. Ferie świąteczne.

24.03. Niedziela Palmowa. Udział alumnów w uroczystościach diecezjalnych.

18.03. Msza św. z racji uroczystości św. Józefa - abp Stanisław Nowak.

17-19.03. Rekolekcje wielkopostne. Finał konkursu KKK.

17.03. Odpustowy zjazd rodziców.

8-10.03. Wyjazd do domu.

4.03 Alumni NSD uczestniczyli w otwarciu wystawy "Wyspa Wielkanocna bez tajemnic" przygotowanej przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie z kierownikiem wyprawy na wyspę prof. Zdzisławem Janem Rynem.

3.03. Dzień skupienia.

24.02. Powrót z ferii zimowych.

8.02. Wyjazd na ferie zimowe.

7.02. Termin złożenia ostatecznej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013.

20.01. Przyjazd rodziców do Seminarium na godz. 10.30. Podczas zebrań klasowych wychowawcy poinformują rodziców o wynikach nauczania w pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013.

14.01. W auli Tygodnika Katolickiego "Niedziela" alumni NSD pod opieką księdza prefekta Szymona Stępniaka i pani profesor Grażyny Nowak uczestniczyli w prezentacji fabularyzowanego dokumentu filmowego zatytułowanego "Historia Kowalskich" w reżyserii Macieja Pawlickiego i Arkadiusza Gołębiewskiego. Film opowiadał o tragedii polskiej rodziny ukrywającej Żydów. Po seansie filmowym odbyło się spotkanie z Maciejem Pawlickim - reżyserem i Wiesławem Paszkowskim, badaczem dziejów społeczności żydowskiej w Częstochowie.

8.01. Alumni NSD wykonali inscenizacje bożonarodzeniową w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Częstochowie przy ul. Ogrodowej 35.


6.01. Seminaryjny koncert kolęd. Gość honorowy - arcybiskup Stanisław Nowak


Kolęda w Seminarium. Błogosławieństwa kolędowego udzieli ks. prefekt Szymon Stępniak


20.12. Uroczysta wigilia z udziałem arcybiskupa Wacława Depo


16.12. Dzień skupienia. Temat: Dziesięć przykazań

4.12. Wizyta św. Mikołaja w Seminarium


22.11. Próbna matura z języka angielskiego.

21.11. Próbna matura z matematyki.

20.11. Próbna matura z języka polskiego.

15.11. Wieczornica patriotyczna z okazji 94. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.


5.11. Udział alumnów w prezentacji multimedialnej na temat "Konspiracyjne wizyty Józefa Piłsudskiego w Częstochowie i Rakowie w latach 1902-1921". Spotkanie odbyło się w Auli Tygodnika Katolickiego "Niedziela".

25.10. Msza św. z racji imienin prefekta Seminarium ks. Szymona Stępniaka.

23.10. Z racji wspomnienia św. Józefa Bilczewskiego klasa III obchodziła święto klasowe.


22.10. Wspomnienie liturgiczne bł. Jana Pawła II. Klasa II obchodziła święto patrona klasy.


21.10. Na zebraniach wychowawcy klas przekazali rodzicom informacje o postępach i trudnościach w nauce.


Wieczorem - alumni uczestniczyli w koncercie Antoniny Krzysztoń.

11.10. Rozpoczęcie w Kościele katolickim Roku wiary. Alumni Niższego Seminarium Duchownego wzięli udział we Mszy św. w Archikatedrze Częstochowskiej.

Wieczorem - dzięki uprzejmości redakcji Tygodnika katolickiego "Niedziela" - uczniowie, nauczyciele i przełożeni NSD byli na filmie "Bitwa pod Wiedniem".

8.10. Alumni Niższego Seminarium Duchownego wraz ks. rektorem Jerzym Bieleckim i ks. prefektem Szymonem Stępniakiem wzięli udział w inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym.

28.09 Klasa I świętowała z racji św. Wacława - patrona klasy. Było ciasto i kawa, a później Msza św. pod przewodnictwem ks. rektora Jerzego Bieleckiego. W Sali lekcyjnej zawisł obraz św. Wacława.

26.09 Wśród kibiców, którzy obejrzeli pierwszy mecz siatkarzy Wkręt-metu AZS-u w nowej hali na Zawodziu w Częstochowie, byli uczniowie Niższego Seminarium Duchownego wraz z ks. prefektem Szymonem Stępniakiem, p. Mieczysławem Wyporskim i p. Markiem Noszczykiem.

24.09 Alumni Niższego Seminarium Duchownego uczestniczyli w promocji książki Anny Krystyny Zyskowskiej "Jasnogórski Pielgrzym, Ojciec Narodu, Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński". Promocja odbyła się w redakcji Tygodnika Katolickiego "Niedziela"

10.09 Udział alumnów Niższego Seminarium Duchownego w spotkaniu z piosenką francuską w wykonaniu wokalistów i instrumentalistów z Młodzieżowego Ośrodka Twórczości w Zawierciu. Spotkanie odbyło się w redakcji Tygodnika Katolickiego "Niedziela"

9.09. Dzień skupienia. Temat: Dekalog, Kazanie na Górze, nauczanie apostolskie mówią: Człowiek powołany jest do szczęścia. Dzień skupienia poprowadził nowy prefekt NSD ks. Szymon Stępniak.


5-8.09 Pierwsze dni roku szkolnego pod znakiem nauki gry w tenisa ziemnego


4.09 Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2012/2013 z udziałem Arcybiskupa Metropolity Wacława Depo.


3.09 Udział alumnów Niższego Seminarium Duchownego w spotkaniu promocyjnym książki "Wspomnienia wojenne księży diecezji częstochowskiej 1939-1940" w opracowaniu księdza dr. Jacka Kapuścińskiego i księdza prof. dr. hab. Jana Związka, wydanej w serii Biblioteka "Niedzieli". Wspomnienia są nie tylko świadectwem nieludzkiej polityki hitlerowskich Niemiec wobec narodu polskiego, ale stanowią również znakomitą lekturę duchową na trudne czasy zdolną formować nasze moralne postawy.


2.09 Przyjazd uczniów klas II i III.

1.09 Przyjazd uczniów klasy I.

31.08 Konferencja Rady Pedagogicznej o godzinie 18.00.


ARCHIWUM - ROK SZKOLNY 2011/2012

31.08. godz. 17.30 Rada Pedagogiczna

4.09 Podczas Dożynek Jasnogórskich nasi uczniowie pełnili obowiązki w służbie porządkowej. O godz.15.00 rozpoczął się pierwszy w tym roku szkolnym dzień skupienia. Temat tego dnia: "Liturgia Kościoła".

5.09 Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2011/2012 w pod znakiem 60-lecia Niższego Seminarium Duchownego. Uroczystości rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Po Mszy św. odbyła się akademia, podczas której przemówienie wygłosił ks. dr Jerzy Bielecki - rektor NSD, a Ksiądz Arcybiskup wręczył pierwszoklasistom legitymacje szkolne i zachęcił ich do odważnego podjęcia zadań w nowym roku szkolnym. W uroczystości uczestniczyli: ks. prałat Grzegorz Ślęzak, ks. prałat Dariusz Nowak, ks. prałat Stanisław Iłczyk, ks. prałat Stanisław Gębka, ks. kanonik Leonard Gołkowski, ks. kanonik Mariusz Frukacz, ks. Szymon Stępniak.


9.10. Dzień skupienia. Temat: "Celebracja sakramentów Kościoła".

11-13.10. Wycieczka szkolna do Niepokalanowa w roku 70 rocznicy męczeńskiej śmierci Oprócz nawiedzenia miejsc związanych z życiem św. Maksymiliana Marii Kolbego, uczniowie Niższego Seminarium Duchownego udali się na grób bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana zamordowanego w 1984 roku. Następnie zwiedzali Muzeum Powstania Warszawskiego. W drodze powrotnej zatrzymali się w Żelazowej Woli, gdzie zwiedzili dworek i muzeum Fryderyka Chopina.
17.10. Uczniowie złożyli życzenia z racji imienin ks. prefekta Łukasza Mozlera, podczas Mszy św. o godz. 18.00.21.10. Jubileuszowy 75 numer "Niezwykłej Szkoły", poświęcony 60-leciu Niższego Seminarium Duchownego22.10. Wspomnienie bł. Jana Pawła II, papieża. Święto patronalne klasy I.23.10. Przyjazd rodziców naszych uczniów na spotkanie z przełożonymi, wychowawcami i nauczycielami. Podczas spotkań z wychowawcami klas, rodzice zostali poinformowani o postępach uczniów w zakresie nauczania i wychowania. Będą też świadkami spektaklu słowno-muzycznego pt. "Obraz świętości w poezji bł. Jana Pawła II"
24.10. Wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego - biskupa. Święto patronalne klasy II.

26.10. Wyjście do kina na film Jerzego Hoffmana pt. "1920 Bitwa Warszawska". Film obrazujący jedno z największych polskich zwycięstw został jako pierwszy w Polsce zrealizowany w technologii stereoskopowej 3D.

1.11. Uroczystość Wszystkich Świętych - pomoc w przeprowadzeniu zbiórki pieniężnej na potrzeby Niższego Seminarium Duchownego.

5.11. Całodzienna Adoracja Eucharystyczna.

6.11. Wieczornica z racji Święta Niepodległości w wykonaniu uczniów klasy III pod hasłem: "Naprzód Powstańcy Śląscy"22-25.11. Próbna matura dla uczniów klasy III. Egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, biologii, chemii, historii i wiedzy o społeczeństwie.4.12. Dzień skupienia. Św. Mikołaj w Seminarium.
20.12. Jasełka w wykonaniu uczniów klasy I. Wigilia seminaryjna z udziałem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka.
21.12. Ukazała się książka "Prawo szkolne Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie". Jest to publikacja zawierająca podstawowe dokumenty szkolne, między innymi: statut, program wychowawczy, program profilaktyczny, szkolny plan nauczania i szkolny zestaw programów nauczania oraz wykaz podręczników szkolnych. W niniejszej publikacji znajduje się także zarys 60-letniej historii Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.22.12. Wyjazd na ferie świąteczne.

29.12. Ogłoszono, że nowym arcybiskupem metropolitą częstochowskim został mianowany dotychczasowy biskup zamojsko-lubaczowski Wacław Depo.6.01. Dzień skupienia. Temat: Kapłaństwo - sakrament posługi apostolskiej. Seminaryjny Koncert Kolęd i Pastorałek, zorganizowany po raz 15 przez ks. prof. Marka Cisowskiego.
Kolęda w Seminarium8.01. Uczniowie klasy I wraz z ks. Rektorem odwiedzili Dom Pomocy Społecznej p. w. św. Antoniego w Częstochowie przy ul. Wieluńskiej prowadzony przez Siostry Szarytki.
22.01. Spotkanie wychowawców z rodzicami w celu przekazania informacji o wynikach nauczania i wychowania w I semestrze roku szkolnego 2011/2012.
Koncert kolęd dla rodziców27.01. Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza - święto patronalne klasy III.
Wyjazd na ferie zimowe.

2.02. godz.11.00. Udział alumnów w uroczystym ingresie nowego metropolity częstochowskiego do Bazyliki Archikatedralnej p.w. Świętej Rodziny w Częstochowie.

12.02. Powrót do seminarium po feriach zimowych.

14.02. Powitanie Arcybiskupa Metropolity Wacława Depo w NSD.
2-4.03. Odbyły się rekolekcje wielkopostne, które prowadził ks. Paweł Brudek, student psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Temat: "Kościół naszym domem. W domu zawsze najlepiej - czy na pewno?".Po zakończeniu rekolekcji odbył się finał 10 edycji konkursu teologicznego "Sakramenty Kościoła" na podstawie II części Katechizmu Kościoła Katolickiego. Laureaci to: Janusz Brzóska - I miejsce, Tomasz Kanoniak - II miejsce, Dawid Kalusche - III miejsce.

18.03. Zjazd rodziców z racji uroczystości św. Józefa. Uczniowie klasy II przestawili scenkę z życia św. Józefa. Mszę Św. celebrował ks. prof. dr hab. Zbigniew Wit - absolwent NSD.

19.03. Uroczystość św. Józefa - patrona Niższego Seminarium Duchownego Mszy Św. odpustowej przewodniczył ks. prof. dr hab. Zenon Uchnast - absolwent NSD.

4.04. Wyjazd na ferie z racji Świąt Wielkanocnych.

18.04. Z okazji 60-lecia Niższego Seminarium Duchownego na Jasnej Górze została odprawiona uroczysta Msza św. przed Cudownym Obrazem. Eucharystii przewodniczył ks. dr Jerzy Bielecki, rektor NSD, który na początku Mszy św. powiedział: Przed obliczem Jasnogórskiej Matki gromadzą się dzisiaj nauczyciele, uczniowie, absolwenci i przyjaciele Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie (.) Przychodzimy tutaj, aby podziękować za ten czas, czas, w którym dokonywała się tajemnica pielęgnacji ziarna powołania. Dziękujemy za ten czas dobremu Bogu, dziękujemy tym wszystkim, którzy z poświęceniem troszczyli się, aby uczniowie, którzy przychodzili do Niższego Seminarium Duchownego mogli odpowiedzieć na Boże powołanie" Homilię wygłosił o. Stanisław Jarosz paulin, absolwent NSD w Częstochowie.
21.04. Uroczyste obchody 60-lecia Niższego Seminarium Duchownego pod hasłem "Iść wielkodusznie i z czystym sercem za Chrystusem". Jubileuszowej Eucharystii przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Mszę św. koncelebrowali m. in. abp senior Stanisław Nowak, ks. inf. Marian Mikołajczyk kanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, absolwent szkoły, ks. dr Jerzy Bielecki rektor Niższego Seminarium Duchownego, o. Izydor Matuszewski generał zakonu ojców paulinów, byli rektorzy szkoły: ks. prof. Stanisław Urbański, ks. Andrzej Oleś oraz kapłani absolwenci Seminarium, wśród których pierwsi absolwenci z 1953 r.: ks. Roman Bąbski, ks. Stanisław Biegański i ks. Florian Najman.
27.04. Zakończenie zajęć lekcyjnych dla uczniów klasy III.

4.05. Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
5.05. Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
8.05. Pisemny egzamin maturalny z matematyki

10.05. Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego

13.05. Dzień skupienia

15.05. Ustny egzamin maturalny z języka angielskiego

26.05. 78. numer "Niezwykłej Szkoły"


<
27.05. Uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów

28.05. Absolwenci A.D. 20127.06 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Udział uczniów w procesji Bożego Ciała w swoich parafiach.

16.06 Udział alumnów NSD w Archidiecezjalnej Pielgrzymce ministrantów i lektorów do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bęczkowicach.
17.06 Msza św. w parafii św. Stanisława Kostki w Częstochowie z okazji jubileuszu 25-lecia posługi kapłańskiej ks. rektora Jerzego Bieleckiego.
24.06 Dzień skupienia. Temat: "Modlitwa Pańska - Ojcze nasz".

25.06 Konferencja Rady Pedagogicznej. Msza św. na zakończenie roku szkolnego.3.07 Rekrutacja kandydatów do klasy I na rok szkolny 2012/2013.

27-28.08 Egzaminy poprawkowe.


ARCHIWUM - ROK SZKOLNY 2010/2011

2.09 Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2010/2011 w Niższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. Uroczystości rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Wśród odprawiających Mszę św. byli: rektor NSD ks. dr Jerzy Bielecki, rektor WSD ks. dr Andrzej Przybylski i prefekt NSD ks. Łukasz Mozler. Po Mszy św. odbyła się akademia, podczas której przemówienie wygłosił ks. dr Jerzy Bielecki - rektor NSD, a Ksiądz Arcybiskup wręczył pierwszoklasistom legitymacje szkolne i zachęcił ich do odważnego podjęcia zadań w nowym roku szkolnym. Formacja religijna w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie odbywa się pod hasłem "Umacniajcie się w wierze" (por. Kol 2,7)


4.09. Alumni Niższego Seminarium Duchownego pod przewodnictwem ks. prefekta Łukasza Mozlera wzięli udział w uroczystościach rekoronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, metropolita Gniezna, a homilię wygłosił abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita Lwowa. Po Mszy św. alumni otrzymali okolicznościowe obrazki na pamiątkę nałożenia korony i sukni na Cudowny Obraz Matki Bożej.5.09 Na Jasnej Górze odbyły się Dożynki Jasnogórskie. Tradycyjnie w służbie porządkowej brali udział nasi alumni: Kamil Jurczyk, Sebastian Matras, Mateusz Bartusek, Rafał Kałdonek, Marcin Rzepecki, Gracjan Dec, Tomasz Zieliński, Damian Magiera, Janusz Brzóska, Dawid Hrycak. O godz.15.00 rozpoczął się comiesięczny dzień skupienia. Temat tego dnia: "Wiara - odpowiedź człowieka dana Bogu, który się objawia".

3.10. Dzień skupienia. Temat: "Bóg - Ojciec i Stwórca".

11.10. VIII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Częstochowie. Uczniowie Niższego Seminarium Duchownego uczestniczyli w koncercie zespołu "New Life'M", który odbył się w teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

16.10. W 32 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża uczniowie naszego Seminarium uczestniczyli w spotkaniu z kard. Henrykiem Gulbinowiczem, który wspominał pontyfikat Jana Pawła II. Spotkanie miało miejsce w redakcji Tygodnika Katolickiego "Niedziela".17.10. Przyjazd rodziców naszych uczniów na spotkanie z przełożonymi, wychowawcami i nauczycielami. Podczas spotkań z wychowawcami klas, rodzice zostali poinformowani o postępach uczniów w zakresie nauczania i wychowania.

18.10. Dzień imienin ks. prefekta Łukasza Mozlera. Uczniowie złożyli życzenia imieninowe podczas Mszy św. o godz. 18.00.

23.10. Wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego - biskupa. Święto patronalne klasy I.1.11. Uroczystość Wszystkich Świętych - pomoc w przeprowadzeniu zbiórki pieniężnej na potrzeby Niższego Seminarium Duchownego.

3.11. Próbny egzamin maturalny z matematyki.
6.11. Całodzienna Adoracja Eucharystyczna.7.11. Msza św. z racji Święta Niepodległości pod przewodnictwem ks. prałata Grzegorza Ślęzaka, byłego rektora NSD, obchodzącego w tym roku 50-lecie kapłaństwa.


Wieczornica z racji Święta Niepodległości w wykonaniu uczniów klasy III pod hasłem: "Tylko pod Krzyżem, tylko pod tym znakiem - Polska jest Polską, a Polak Polakiem" /Adam Mickiewicz/
11.11. Nowy numer "Niezwykłej Szkoły"15.11. Nawiedzenie relikwi św. Jana Vianney'a w Niższym Seminarium Duchownym
godz. 9.30 Powitanie relikwii


godz. 10.00 Czuwanie modlitewne


godz. 10.30 Msza św. koncelebrowanagodz. 12.30 Pożegnanie relikwii.
23-26.11. Próbna matura dla uczniów klasy III. Przeprowadzono egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, biologii, chemii, historii i wiedzy o społeczeństwie.


2.12. Wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego. Święto patronalne klasy III.


5.12. Dzień skupienia. Św. Mikołaj w Seminarium.
7.12. Mecz w piłce nożnej halowej między NSD a parafią Ostrowy. Wynik meczu 22:14 dla drużyny seminaryjnej.
20.12. JasełkaWieczerza Wigilijna z udziałem Arcybiskupa Stanisława Nowaka.
9.01. XIV Seminaryjny Koncert Kolęd w wykonaniu uczniów naszej szkoły.Zebranie z rodzicami w celu przekazania informacji o wynikach nauczania i zachowania uczniów w I semestrze roku szkolnego.
6.01. Uroczystość Objawienia Pańskiego. Dzień skupienia.


23.12.2010 - 2.01.2011 Ferie świąteczne.


17-30.01. Ferie zimowe.


16-17.02. Peregrynacja relikwii Krzyża Świętego. Mszę św. odprawił rektor NSD ks. dr Jerzy Bielecki, który w homilii mówił o cenie jaką chrześcijanie płacili za wierność krzyżowi. Ks. Rektor wspomniał między innymi młodzież z Włoszczowy, która w latach 80 ubiegłego wieku broniła krzyża w szkole. "Dzisiaj często zapominamy jaka cenę płacili ludzie za obronę krzyża".
6.03. Dzień skupienia. Temat: Wiara w ciała zmartwychwstanie.

19.03. Odpust seminaryjny. Program uroczystości:
 • godz. 9.30 Otwarcie loterii fantowej.
 • godz. 10.00 Okolicznościowa akademia. Misterium św. Józefa -spektakl słowno-muzyczny

 • godz. 10.50 Litania do św. Józefa. Słowo Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka.
 • godz. 11.15 Eucharystia. Celebrują Księża Absolwenci NSD obchodzący w tym roku 50-lecie kapłaństwa.

 • godz. 12.15 Obiad
 • godz. 12.45 Kawa i ciastko. Zawody strzeleckie.
 • godz. 13.30 Finał turnieju tenisowego
1-3.04. Rekolekcje wielkopostne rozpoczęły się w piątek od nabożeństwa pokutnego, które poprowadził ks. Mariusz Frukacz - redaktor "Niedzieli". W sobotę alumni udali się do Sanktuarium Maryjno-Pasyjnego do Wąsosza, gdzie uczestniczyli w Drodze Krzyżowej i Eucharystii, której przewodniczył gwardian Niepokalanowa o. Stanisław Piętka. Rekolekcje zakończyło niedzielne nabożeństwo Gorzkich Żali, podczas którego naukę pasyjną wygłosił ks. dr Dariusz Nowak. Po nabożeństwie odbył się finał konkursu z znajomości pierwszej części Katechizmu Kościoła Katolickiego. I - miejsce zajął Janusz Brzóska. Laureaci otrzymali z rąk Ks. Rektora nagrody książkowe. Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwało jury pod przewodnictwem ks. dr. Teofila Siudego - prof. WSD w Częstochowie.


4.05. godz.9.00 Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego.

5.05. godz.9.00 Pisemny egzamin maturalny z matematyki.

6.05. godz.9.00 Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego.

7.05. godz.8.30 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego.
godz.14.00 Spotkanie studentów i profesorów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w ramach pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę.

9.05. godz.9.00 Pisemny egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie.

10.05 godz.9.00 Pisemny egzamin maturalny z biologii.

11.05. godz.11.00 Ustny egzamin maturalny z języka angielskiego.

13.05. godz.9.00 Pisemny egzamin maturalny z geografii.

15.05. Dzień skupienia. Temat: Maryja - Matka Chrystusa i Matka Kościoła.

18.05. Zakończenie egzaminów maturalnych w Niższym Seminarium Duchownym.
godz.9.00 Pisemny egzamin maturalny z historii.
godz.14.00 Pisemny egzamin maturalny z chemii.28.05. Ukazał się majowy numer gazetki szkolnej "Niezwykła Szkoła"


29.05. Uroczyste pożegnanie absolwentów 2011. 

16.06. Prymicje neoprezbiterów - absolwentów Niższego Seminarium Duchownego. Mszę św. odprawili: ks. mgr Zygmunt Filipczyk, ks. mgr Łukasz Mazurek, ks. mgr Marek Skrzypczyk.

 

19.06. Dzień skupienia. Temat: Niebo, piekło, czyściec.

20.06. Rada Pedagogiczna - godz. 17.00
          Uroczysta Msza św. na zakończenie roku szkolnego - godz.18.00.

21.06. Wyjazd na wakacje.

25.06. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów do klasy I na rok szkolny 2011/2012.ARCHIWUM - ROK SZKOLNY 2009/2010


Zapraszamy

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów Gimnazjum, dla których wiara i dalsze rozeznawanie powołania tak do służby Bożej jak i do życia w rodzinie są czymś ważnym i istotnym. Ta "niezwykła szkoła", jaką jest Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie może dopomóc Ci odpowiedzieć na wiele pytań, które stawia współcześnie żyjący młody człowiek.

1.09 - Przyjazd uczniów z wakacji

2.09 - Pierwsze zajęcia lekcyjne w nowym roku szkolnym

3.09 - Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2009/2010. Godz. 17:30 Msza Święta pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Nowaka, Metropolity częstochowskiego. Hasłem roku są słowa: "Rozpoznać i pielęgnować swoje powołanie". Podczas uroczystego ślubowania przyjęto 11 nowych uczniów do klasy pierwszej.
6.09 Dzień skupienia - Misterium paschalne w sakramentach Kościoła

4.10 Dzień skupienia - Celebracja sakramentów Kościoła

4-10.10 Tydzień Miłosierdzia. Składamy serdeczne Bóg Zapłać wszystkim, którzy składają ofiary na rzecz Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

8.10 Uczniowie klasy III wraz z Ks. Rektorem wzięli udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2009/2010 w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. Wśród przyjętych na I rok znajduje się 4 naszych absolwentów: Bartłomiej Bednarek, Krzysztof Małek, Mariusz Przybylski, Patryk Ptak

12.10 Zmarł w wieku 54 lat długoletni nauczyciel matematyki w Niższym Seminarium Duchownym prof. Karol Świerczyński. Msza św. żałobna została odprawiona w dniu 15 października o godz.13.00 w Kościele p.w. św. Elżbiety Węgierskiej przy w Częstochowie. Śp. Karol Świerczyński zostanie pochowany na cmentarzu w Mykanowie. W nabożeństwie pogrzebowym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele naszego seminarium na czele z Ks. Rektorem. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie ...

18.10 Spotkanie nauczycieli i wychowawców z rodzicami w celu omówienia postępów uczniów w zakresie nauczania i wychowania. Z racji Roku Juliusza Słowackiego, uczniowie wystąpili w spektaklu pod hasłem "Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny".

19.10. W ramach 7 Dni Kultury Chrześcijańskiej uczniowie obejrzeli sztukę "Spowiedź w drewnie", wystawioną przez Teatr Logos z Łodzi.

20.10. Z okazji wspomnienia św. Jana Kantego, między innymi Rektora szkoły klasztornej Bożogrobców w Miechowie w latach 1421-1428, odbyło się spotkanie Dam i Kawalerów Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Nabożeństwo różańcowe poprowadził komandor Zakonu ks. inf. Marian Mikołajczyk.

1.11.2009 r. - Udział alumnów w kolekcie na cmentarzach naszej diecezji. Za wszystkie dary na rzecz Seminarium składamy serdeczne Bóg Zapłać! i zapewniamy o naszej modlitwie!

3.11.2009 - Próbny egzamin maturalny z matematyki

14.11 - Dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu - chwila wyciszenia i modlitwy...

16.11 - Akademia z okazji 91 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości , w wykonaniu uczniów klasy III pod przewodnictwem P. mgr Sylwii Kosowskiej.

16.11 - Msza św. Prymicyjna ks. Remigiusza Choły absolwenta rocznika 1999.
23-27.11 - Matura próbna z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz przedmiotu dodatkowego przeprowadzona przez wydawnictwo Operon dla uczniów kl. III.


7.12 - Ukazał się 69 numer gazetki szkolnej "Niezwykła Szkoła"
8.12 - Św. Mikołaj w Seminarium
18.12 - Jasełka w wykonaniu klasy I oraz wieczerza wigilijna z udziałem Arcybiskupa Stanisława Nowaka oraz nauczycieli naszego Seminarium.
10.01 - Dzień skupienia i seminaryjny koncert kolęd zorganizowany i przeprowadzony przez ks. Marka Cisowskiego27.01 - Dzień Patrona klasy I bł. Jerzego Matulewicza15-26.02 - Ferie semestralne

17-19.03 - Rekolekcje wielkopostne18.03 - Uroczystość św. Józefa Patrona Szkoły
19.03 - Finał konkursu teologicznego na podstawie KKK
21.03 - Zjazd rodziców
04.05 - Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego.
05.05 - Pisemny egzamin maturalny z matematyki.
06.05 - Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego.
07.05 - Pisemny egzamin maturalny wiedzy o społeczeństwie.
08.05 - Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
10.05 - Pisemny egzamin maturalny z biologii.
11.05 - Ustny egzamin maturalny z języka angielskiego.
13.05 - Pisemny egzamin maturalny z geografii.
16.05 - Uroczyste pożegnanie Absolwentów rocznika 2010.
17.05 - Pisemny egzamin maturalny z historii.

24-25 maja - wycieczka uczniów klasy II i I do Zakopanego14.06 - Msza św. Prymicyjna Absolwentów Nizszego Seminarium Duchownego; w prymicjach udział wzięli: ks. Emil Kałuża, ks. Piotr Kamiński, ks. Arkadiusz Makles, ks. Łukasz Mozler, ks. Szymon Stępniak, ks. Kamil Zadrożny, ks. Marcin Paca oraz goście z Brazylii: ks. Alexander Lopes i ks. Marcio Correa Mendes21.06 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego na Jasnej Górze - Pielgrzymka dziękczynna za kończący się rok szkolny 2009/10 oraz za wyniesienia do chwały ołtarzy bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę

24.06 - Ostatni dzień zajęć lekcyjnych i uroczyste rozdanie świadectwARCHIWUM - ROK SZKOLNY 2008/2009


Zapraszamy

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów Gimnazjum, dla których wiara i dalsze rozeznawanie powołania tak do służby Bożej jak i do życia w rodzinie są czymś ważnym i istotnym. Ta "niezwykła szkoła", jaką jest Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie może dopomóc Ci odpowiedzieć na wiele pytań, które stawia współcześnie żyjący młody człowiek.

Prezentacja multimedialnaAktualności

1.09 - Przyjazd uczniów z wakacji

2.09 - Pierwsze zajęcia lekcyjne w nowym roku szkolnym

4.09 - Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2008 / 2009. Godz. 17:30 Msza Święta pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Nowaka, Metropolity Częstochowskiego. Hasłem roku są słowa z Listu do Kolosan "Służcie Chrystusowi jako Panu". Podczas uroczystego ślubowania przyjęto 12 nowych uczniów do klasy pierwszej.
7.09 - Dzień skupienia

23-24.09 - Wycieczka uczniów klasy III wraz z nauczycielami: p. Piotrem Michalakiem i ks. Mariuszem Jędrzejczykiem do Zakopanego
5.10 - Dzień skupienia

6-12.10 - Tydzień Miłosierdzia. Odbywa się zbiórka płodów rolnych na rzecz Seminarium. Składamy serdeczne Bóg Zapłać za ofiarność diecezjan i zapewniamy o naszej modlitwie.

19.10 - Przyjazd rodziców do Seminarium. Msza Św. i wywiadówka.23.10.2008 r. - Uczniowie wraz z nauczycielami: p. prof. Rotter i p. prof. Michalakiem byli na recitalu Hanny Banaszak w miejskiej filharmonii.

30.10.2008 r. - Spotkanie uczniów naszej szkoły z ks. kardynałem Stanisławem Nagym. Ks. kardynał wygłosił wykład pt. "Dramat pod Damaszkiem - Szaweł zmienia się w Pawła". Prelekcja miała miejsce w siedzibie Tygodnika Katolickiego "Niedziela".

1-2.11.2008 r. - Udział alumnów w kolekcie na cmentarzach naszej diecezji. Za wszystkie dary na rzecz Seminarium składamy serdeczne Bóg Zapłać! i zapewniamy o naszej modlitwie!

15-16.11.2008 r. - Doba Eucharystyczna połaczona z Dniem Skupienia. Na zakończenie odbyła sie Uroczysta Msza sw. w intencji Ojczyzny celebrowana przez ks. dra Dariusza Nowaka. Po Eucharystii odbyła się akademia z okazji niedawnej 90 rocznicy Odzyskania Niepodległosci (1918-2008).
30.11 - Schola seminaryjna i asysta wzięły udział w Mszy św. na zakończenie 40-godzinnego nabożeństwa w Domu Pomcy przy ul. Ogrodowej, prowadzonym przez Siostry Honoratki. Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Arcybiskup pochwalił szczególnie scholę seminaryjną pod przewodnictwem ks. prof. Marka Cisowskiego.

2.12 - Uczniowie klasy I przeżywali swoje święto patronalne. Z tej okazji przed Mszą św. przygotowali specjalny program słowno-muzyczny, przedstawiając wszystkim postać patrona klasy bł. Rafała Chylińskiego.3.12 - 8 uczniów naszej szkoły przyjęło sakrament bierzmowania: Kajetan Borkowski, Piotr Dworak, Krzysztof Małek, Sebastian Matras, Paweł Mazurek, Mariusz Przybylski, Paweł Ślęzak, Tomasz Zieliński. Sakramentu bierzmowania udzielił bp Jan Wątroba.6.12 - Ukazał się 66 numer gazetki szkolnej Niezwykła Szkoła8.12 - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Po Mszy św. odwiedził Seminarium św. Mikołaj, który obdarował prezentami uczniów, nauczycieli, wychowawców i personel seminaryjny. Wizytę św. Mikołaja w Seminarium przygotowała klasa II.
13.12 - Muzyczny zespół seminaryjny w składzie: Paweł Mazurek, Mateusz Chałupka, Piotr Olewicz, Sebastian Matras, Mateusz Podlewski , Adam Wojtala zajął I miejsce w eliminacjach konkursu kolęd "Stajenka 2009". Finał 11 stycznia 2009 roku w Filharmonii Częstochowskiej.

14.12 - Dzień skupienia: Co mówi Pismo św. na temat Dekalogu?

18.12 - Jasełka i wieczerza wilijna to główne elementy tradycyjnego spotkania uczniów, nauczycieli, wychowawców oraz personelu seminaryjnego z Arcybiskupem Metropolitą Częstochowskim. Szczególnie wzruszający jest moment łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń, poprzedzony modlitwą i słuchaniem słowa Bożego.
19.12 - Wyjazd na ferie świąteczne po lekcjach. Powrót z ferii 4 stycznia 2009 roku w niedzielę do godz. 17.00.

27.12 - Zmarła sp. S. Reginalda - Maria Rygielska, honoratka, w latach 1976-2000 nauczycielka historii w naszej szkole.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

9.01. Próbny egzamin maturalny z języka polskiego

11.01. Dzień skupienia: Miłość Boga - pierwsze trzy przykazania Boże. Po zakończeniu dnia skupienia odbył się XII Seminaryjny Koncert Kolęd. Wystąpiło 3 solistów i 3 zespoły reprezentujące poszczególne klasy. Wśród solistów zwyciężył Łukasz Waligóra. Wieczorem alumni NSD udali się do Filharmonii Częstochowskiej, gdzie odbył się finał XIII Archidiecezjalnego Konkursu Kolęd Archidiecezji Częstochowskiej. W gronie finalistów znalazł się nasz seminaryjny zespół w składzie: : Paweł Mazurek, Mateusz Chałupka, Piotr Olewicz, Sebastian Matras, Mateusz Podlewski , Adam Wojtala
13.01. Próbny egzamin maturalny z historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki.12.01. Próbny egzamin maturalny z języka angielskiego. XXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - etap podstawowy. Udział biorą: Emil Agacki, Bartłomiej Bednarek, Mateusz Chałupka, Adrian Pietrzak

14.01. Uczniowie NSD byli w Filharmonii Częstochowskiej na Dobroczynnym Koncercie Bożonarodzeniowym Orkiestry Koncertowej Chóru i Solistów Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

15.01. Serdecznie dziękujemy Ojcu Piotrowi, który poprowadził uczniów naszego seminarium po najważniejszych miejscach na Jasnej Górze. Uczniowie podziwiali szczególnie zbiory Biblioteki Jasnogórskiej.
18.01. Wywiadówka, godz. 11.00
21.01. W ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w nabożeństwie ekumenicznym.26.01-8.02. Ferie semestralne

13.02. Na zaproszenie ks. inf. Ireneusz Skubisia - redaktora naczelnego tygodnik akatolickiego "Niedziela" uczniowie naszego Seminarium wzięli udział w prezentacji nowego albumu "Greckie spotkanie ze św. Pawłem". Album ten tworzą wiersze o. Bartłomieja J. Kucharskiego OCD zainspirowane Listami św. Pawła i jego działalnością ewangelizacyjną. Artystycznym dopełnieniem spotkania z Apostołem Narodów i kulturą starożytnej Grecji są fotografie Bożeny Sztajner.21.02. Dzień otwartych drzwi.1.03. Dzień skupienia: Czcij ojca swego i matkę swoją.
Eliminacje konkursu "Dziesięć przykazań Bożych" na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Do finału zakwalifikowano 9 uczestników konkursu: Bartłomiej Bednarek, Paweł Mazurek, Krzysztof Małek, Piotr Olewacz, Krzysztof Ołdakowski, Dawid Dyrcz, Łukasz Waligóra, Kamil Jurczyk, Rafał Kałdonek.

12.03. Dzień Patrona klasy III - św. Alojzego Orione.

13.03. Wyjście do kina na film "Popiełuszko. Wolność jest w nas" w reżyserii Rafała Wieczyńskiego. W roli ks. Jerzego występuje Adam Woronowicz.

14.03. Ukazał się 67 numer "Niezwykłej Szkoły"15.03. Zjazd rodziców naszych uczniów z racji święta Patrona szkoły- św. Józefa Program dnia jest następujący:
 • Godz. 10.00 Spektakl słowno-muzyczny
 • Godz. 10.45 Litania do św. Józefa
 • Godz. 11.00 Msza św.
 • Godz. 12.00 Obiad
 • Godz.12.30 Imprezy towarzyszące

18.03. Msza św. odpustowa celebrowana przez Arcybiskupa Metropolite Częstochowskiego Stanisława Nowaka z racji uroczystości św. Józefa - Patrona Seminarium.27-29.03. Rekolekcje wielkopostne, które prowadzi ks. Paweł Brudek - student psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po zakończeniu Rekolekcji odbędzie się finał konkursu "Dziesięć przykazań Bożych".
5.04. Niedziela Palmowa. W Archidiecezji Częstochowskiej obchodzimy XXIV Światowy Dzień Młodzieży. Tematem tegorocznego spotkania młodych są słowa św. Pawła Apostoła: "Złożyliśmy nadzieję w Bogu Żywym"(1Tm 4.10). Więcej...
20.04. Dzień skupienia: "Troska o czystość - 6 i 9 przykazanie"

24.04. Zakończenie zajęć lekcyjnych w klasie III.

1-2.05. IV Mistrzostwa Polski Ministrantów w halowej piłce nożnej4.05. Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego.
5.05. Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego.6.05. Pisemny egzamin maturalny wiedzy o społeczeństwie.
8.05. Pisemny egzamin maturalny z geografii.
9.05. Ustny egzamin maturalny z języka polskiego.
11.05. Pisemny egzamin maturalny z biologii.

12.05. Pisemny egzamin maturalny z historii.
13.05. Pisemny egzamin maturalny z matematyki.
15.05. Ustny egzamin maturalny z języka angielskiego.
22.05 - Ukazał się 68 numer gazetki szkolnej Niezwykła Szkoła24.05. Uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów NSD.

8.06. O godz. 17.00 Msza św. prymicyjna absolwentów Niższego Seminarium Duchownego. W bieżącym roku zostali wyświęceni: o. Andrzej Bawer, ks. Michał Cichoń, ks. Marek Dumin, ks. Grzegorz Kopyś, ks. Marcin Kręciwilk, ks. Tomasz Nowak, ks. Grzegorz Pasztaleniec.

13.06 Zjazd Absolwentów - godz. 11:00ARCHIWUM - ROK SZKOLNY 2007/2008


Zapraszamy

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów Gimnazjum, dla których wiara i dalsze rozeznawanie powołania tak do służby Bożej jak i do życia w rodzinie są czymś ważnym i istotnym. Ta "niezwykła szkoła", jaką jest Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie może dopomóc Ci odpowiedzieć na wiele pytań, które stawia współcześnie żyjący młody człowiek.


Aktualności

2.09 (Niedziela) - Przyjazd uczniów klasy pierwszej do godziny 17:00.
3.09 (Poniedziałek) - Przyjazd uczniów klasy drugiej i trzeciej do godziny 17:00.

6.09 - Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2007/2008 rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Wśród koncelebrantów byli ks. infułat Marian Mikołajczyk i ks. infułat Ireneusz Skubiś oraz ks. prałat Ryszard Selejdak z watykańskiej kongregacji Edukacji Katolickiej. W czasie Mszy św. Ksiądz Arcybiskup poświęcił tryptyk "Św. Józef - Ojciec i Wychowawca Jezusa" oraz obraz Jezusa nauczającego z łodzi. Po Mszy św. odbyła się akademia, podczas której przemówienie wygłosił ks. dr Jerzy Belecki - rektor NSD, a Ksiądz Arcybiskup wręczył pierwszoklasistom legitymacje szkolne.
21.09 - Klasa III pod przewodnictwem ks. prefekta Krzysztofa Krulika wzięła udział VIII Ogólnopolskim Forum Szkół Katolickich na temat "Wartości rodzinne u podstaw edukacji kulturowej". Młodzież wysłuchała wykładu p.t. "Piękna miłość fundamentem rodziny". Następnie uczestniczyła we Mszy św. oraz w Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. Jak mówili uczniowie, największym przeżyciem była adoracja Najświętszego Sakramentu, którą prowadził O. Wojciech Jędrzejowski.

22-23.09 - Klasa II odbyła dwudniową wycieczkę do Zakopanego. Uczniowie wraz z Księdzem prefektem Mariuszem Jędrzejczykiem i mgr Mieczysławem Wyporskim podziwiali piękno gór. Wycieczka rozpoczęła się od wizyty w sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej w Ludźmierzu, gdzie była sprawowana Msza św., a następnie udali się do Zakopanego. Tam spróbowali swoich sił, udając się na Wiktorówki, po czym udali się do Aquapark Zakopane, kończąc pierwszy spacerem na Krupówkach. Drugi dzień uczniowie rozpoczęli od udziału we Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Następnie wizyta w Dolinie Kościeliskiem i wyjazd do Zębu - najwyżej położonej miejscowości w Polsce.

26.09 - Wycieczka klasy III do Wrocławia. Wczesnym rankiem uczniowie uczestniczyli we Mszy św., którą w kaplicy seminaryjnej sprawował ks. prefekt Krzysztof Krulik. Następnie wszyscy, w tym wychowawczyni klasy mgr Grażyna Nowak, udali się do Wrocławia, gdzie zwiedzili Panoramę Racławicką, Arsenał czyli Muzeum broni, ZOO, a wreszcie katedrę na Ostrowie Tumskim i Wyższe Metropolitalne Seminarim Duchowne.
3.10 - Uczniowie klasy I odbyli wycieczkę do sanktuarium w Licheniu, gdzie kilka dni wcześniej miała miejsce beatyfikacja Ojca Stanisława Papczyńskiego. Młodzież naszego Seminarium wraz z mgr Marianną Gorzelak - wychowawczynią klasy uczestniczyła w Mszy św., którą odprawiał między innymi ks. Wojciech Gaura - prefekt NSD. Po Mszy św. uczniowie zwiedzili Golgotę, Skarbiec i Źródełko, a następnie udali się do Lasu Grąblińskiego. W drodze powrotnej zatrzymano się w Kaliszu, gdzie była chwila na modlitwę i zwiedzanie sanktuarium św. Józefa.
4.10 - Peregrynacja relikwi św. Dominika Sawio w Częstochowie. Uczniowie naszego Seminarium stanowili asystę we Mszy św. sprawowanej przez bpa Adama Śmigielskiego. Wśród koncelebrantów był ks. mgr Krzysztof Krulik - prefekt NSD.W skład asysty wchodzili: Maciej Balawender, Bartłomiej Bednarek, Mateusz Chałupka, Dawid Dyrcz, Jakub Grzesiak, Szymon Jankiewicz, Paweł Nicpoń, Piotr Olewicz, Łukasz Waligóra, Piotr Ziętka.

6.10 - Wyjazd harcerzy do Olsztyna, gdzie odbyli rajd szlakami pod przewodnictwem ks. Wojciech Gaury - prefeta NSD. Uczestniczyli następujący harcerze: Mateusz Szałowski - drużynowy, Piotr Wrona, Marek Ruta, Mateusz Kędziora, Łukasz Jaros, Jarosław Konieczny, Maciej Balawender, Paweł Nicpoń, Krzysztof Ołdakowski, Mateusz Chałupka, Hubert Stańczyk, Kajetan Borkowski.
8.10 - Uczniowie Niższego Seminarium Duchownego obejrzeli film "Katyń" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Film odwołuje się do jednej z najtragiczniejszych kart historii naszej ojczyzny, gdy to z rozkazu Stalina strzałem w tył głowy NKWD wymordowało ponad 20 tysięcy polskich oficerów wziętych do niewoli po agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku."Ten film musiał powstać. Katyń to jedno z tych wydarzeń, które tworzą naszą historię" - mówi reżyser filmu Andrzej Wajda. Warto dodać, że projekcja filmu dla naszego Seminarium miała miejsce w dniu, w którym zmarł kapelan rodzin katyńskich ks. prałat Zdzisław Peszkowski.

9.10 - W Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Wśród uczestników uroczystości byli między innymi ks. dr Jerzy Bielecki - rektor NSD i ks. mgr Krzysztof Krulik - prefekt NSD oraz tradycyjnie uczniowie klasy III. Podczas uroczystości na I rok studiów zostali przyjęci tegoroczni absolwenci NSD: Adrian Fertacz, Mariusz Kędziora, Mariusz Kocoł, Damian Krzyszkowski, Piotr Psiuk.

21.10 - Akademia z okazji 25 rocznicy kanonizacji Ojca Maksymiliana Marii Kolbego. Wywiadówka - godz.10.30.
18-19.11 Doba Eucharystyczna. Temat rozważań: "Jezus - Syn Boży". Po zakończeniu doby eucharystycznej odbyła się tradycyjnie uroczystość patriotyczna pt: "Pieśń wiecznie żywa", zorganizowana przez uczniów klasy II z okazji 90-lecia powstania hymnu polskiego.
1.12. Ukazał się 63 numer "Niezwykłej Szkoły".2.12. Spotkanie ze św. Mikołajem.
16.12. Dzień skupienia. Temat dnia: "Duch Święty i Jego misja".

20.12. Wieczerza wigilijna i jasełka w wykonaniu uczniów klasy I.
21.12 - 2.01. Ferie świąteczne.

6.01. Dzień skupienia. Temat dnia: "Kościół - Lud Boży, Ciało Chrystusa, Świątynia Ducha Świętego. Na zakończenie dnia skupienia odbył się XI Seminaryjny Koncert Kolęd."

12.01.-27.01. Ferie semestralne.

3.02. Wywiadówka - godz.10.30.

9.02. Dzień otwartych drzwi - godz.10.00.17.02. Dzień skupienia. Temat dnia: "Kościół - jeden, święty, powszechny, apostolski"

W dniach 29.02 - 02.03 odbyły się w naszym Seminarium rekolekcje wielkopostne pod hasłem: "Bądźmy uczniami Chrystusa", które wygłosił redaktor "Niedzieli", ks. Mariusz Frukacz. Na zakończenie ćwiczeń duchowych odbył się finał konkursu z wiedzy o KKK zatytułowanego "Taka jest nasza wiara". I miejsce zajął Łukasz Waligóra z klasy I.


14.03 - Ukazał się 64 numer gazetki Niezwykła Szkoła15.03 - Uroczystość św. Józefa Patrona Seminarium - zjazd rodziców
W dniu 15 marca 2008 odbyły się uroczystości odpustowe w Niższym Seminarium Duchownym. Głównym gościem uroczystości był Arcybiskup Stanisław Nowak, Metropolita Częstochowski, który w tym roku przeżywa złoty jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Specjalnie na uroczystość przybyło dwóch najstarszych wychowanków naszego Seminarium: ks. kan. Stanisław Biegański i ks. kan. Roman Bąbski, którzy również w tym roku obchodzą 50-lecie kapłaństwa. Jubilaci, rodzice i nauczyciele z przejęciem obejrzeli spektakl słowno-muzyczny "Obrazek św. Józefa" w wykonaniu uczniów klasy II. Po zakończeniu spektaklu ks. rektor Jerzy Bielecki wręczył Księdzu Arcybiskupowi pamiątkowy Tryptyk św. Józefa, będący reprodukcją tryptyku znajdującego się w kaplicy Niższego Seminarium Duchownego. W homilii podczas Mszy św. odpustowej, którą wraz z Metropolitą Częstochowskim koncelebrowali Dostojni Jubilaci i Rektor Seminarium, abp Stanisław Nowak prosił, aby zawierzać Bogu i żyć w duchu św. Józefa.


19.03 - 25.03 Ferie świąteczne

31.03 - Uczniowie wzięli udział we Mszy Świętej w Bazylice Archikatedralnej w Częstochowie z racji Dnia Świętości Życia

1.04 - Uczniowie uczestniczyli w spektaklu "Zemsta" w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
"Zemsta" jest najsłynniejszą komedią pisarza, od lwowskiej premiery w 1834 r. była kilkaset razy wystawiana na scenach teatralnych. Napisana ośmiozgłoskowym wierszem, ze świetnie zarysowanymi postaciami, humorem sytuacyjnym i językowym, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji - wciąż bawi i zachwyca!

13.04 - Dzień skupienia. Temat dnia: "Wiara w życie wieczne - niebo, czyściec i piekło"

25.04 - Zakończenie zajęć lekcyjnych w klasie III.

26.04 - Ks. dr Jerzy Bielecki, rektor Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie przyjęty do zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Więcej: 1.., 2.., 3..27.04 - "Prymicje" nowych członków Zakonu Rycerskiego. Więcej...
30.04 - 05.05. Wyjazd do domu.

05.05 - Egzamin maturalny z języka polskiego

06.05 - Egzamin maturalny z języka angielskiego

7.05 - Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie


9.05 - Egzamin maturalny z geografii

11.05 - Dzień skupienia. Temat dnia: "Maryja - Matka Chrystusa i Kościoła"

12.05 - Egzamin maturalny z biologii

13.05 - Egzamin maturalny z historii

14.05 - Ustny egzamin z języka polskiego

15.05 - Ustny egzamin z języka angielskiego

17.05 - Ukazał się 65 numer gazetki Niezwykła Szkoła
17.05 - Wycieczka klasy II do: Zduńskiej Woli, Tomaszowa Mazowieckiego, Smardzewic, Tulejowa i Piotrkowa Trybunalskiego.

18.05 - Uroczystość pożegnania klasy III


14.06 - Zjazd absolwentów jubilatów

Serdecznie zapraszamy na zjazd absolwentów Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie w dniu 14 czerwca 2008 r. o godz. 11:00. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Seminarium przy ulicy Piotrkowskiej 17. Okazją do tego spotkania jest jubileusz ukończenia Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

Program spotkania:
godz. 10:30 Sprawy organizacyjne
godz. 11:00 Msza Święta
godz. 12:15 Obiad, a następnie zwiedzanie Seminarium i spotkanie prywatne przy kawie i ciastku.

15.06 - Dzień Skupienia. Temat dnia: "Wiara w życie wieczne - niebo, czyściec, piekło"

16.06 - Wizyta w rewdakcji tygodnika katolickiego Niedziela


Wywiady


Wywiad z ks. rektorem dr Jerzym Bieleckim w Tygodniku Katolickim "Niedziela"

Artykuł w Tygodniku Katolickim "Niedziela" - Mikołaj Browarski „10 lat rektorskiej posługi”


Artykuł w Tygodniku Katolickim "Niedziela" - Mikołaj Browarski „Bezpieczny rozwój powołania”


ARCHIWUM - ROK SZKOLNY 2006/2007


Aktualności


01.09 - godz. 18:00 - konferencja Rady Pedagogicznej

02.09 - przyjazd uczniów klasy I od godz. 15:00 do 18:00.

03.09 - przyjazd uczniów klasy II i klasy III od godz. 15:00 do 18:00.

7.09 - Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2006/2007 pod hasłem: „Nie lękajcie się budować na skale”. Uroczystość rozpoczęła Msza św. , którą sprawował Arcybiskup Stanisław Nowak – Metropolita Częstochowski. Następnie odbyła się akademia, podczas której ślubowanie złożyło 27 pierwszoklasistów. Po zakończeniu akademii Ks. Arcypiskup poświęcił kort tenisowy, który został wykonany podczas wakacji i w znacznym stopniu poszerzył bazę sportową Seminarium.8.09 - Pierwsze zawody na korcie tenisowym
9.09 - Rozpoczęły się zajęcia w nowej siłowni seminaryjnej. Opiekę nad siłownia sprawuje mgr Mieczysław Wyporski – nauczyciel wychowania fizycznego.
29.09 - Uczeń klasy III Mateusz Chmielewski został zwycięzcą XIII Turnieju Wiedzy Historyczno – Literackiej dla uczniów szkół średnich z regionu częstochowskiego. Tematem turnieju było: ”Powstanie listopadowe w dziejach narodu polskiego – 175 rocznica historycznych wydarzeń”. Gratulujemy!
4.10 - Ukazał się kolejny numer gazetki szkolnej „Niezwykła Szkoła”. Redakcja gazetki pracuje w następującym składzie: Adrian Fertacz - redaktor naczelny, Mateusz Chmielewski, Mariusz Kocoł, Adrian Wojtala, Andrzej Węglarz, Piotr Ziętka.
7.10 - Uczniowie klas III uczestniczyli w inauguracji nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej
8.10 - 8.10. Na zakończenie dnia skupienia będzie Msza św. w intencji nauczycieli i wychowawców oraz okolicznościowa akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
22.10 - Wywiadówka, czyli spotkanie rodziców z księżmi i wychowawcami klas. Omówienie postępów uczniów w nauce i wychowaniu.

Przy okazji wywiadówki świętowano w Niższym Seminarium Duchownym jubileusz katolickiego tygodnika "Niedziela". Mszy św. przewodniczył ks.infułat Ireneusz Skubiś. Po Mszy św. uczniowie i rodzice udali się na salę gimnastyczną, gdzie obejrzeli okolicznościową wystawę, a następnie przedstawienie przygotowane przez klasę I, zakończone piosenką "Niedziela będzie dla Was"

1.11 - Udział alumnów w kweście na pomoc w funkcjonowaniu Niższego Seminarium Duchownego.

2.11 - Nauczyciele i uczniowie seminarium obejrzeli film "Karol Papież, który pozostał człowiekiem"

15-17.11 - Próbny egzamin maturalny z języka polskiego, języka obcego i przedmiotu wybranego.


18.11 - Ukazał się listopadowy numer "Niezwykłej Szkoły". W nim między innymi: relacja z młodzieżowego Forum Szkół Katolickich; sprawozdanie z uroczystości seminaryjnych: Dzień Edukacji Narodowej i 80 lat Tygodnika Katolickiego "Niedziela"; wywiady z prof. Zdzislawą Rotter i prof. Marią Zborowską.

18-19.11 - Doba Eucharystyczna - modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z rozważaniami na temat Jasnogórskich Ślubów Narodu. Rozważaniom przewodniczył O. Jerzy Tomziński, przeor na Jasnej Górze podczas ślubowania 26 sierpnia 1956 roku.

3.12 - Dzień skupienia. Temat: Świadkowie Chrystusa - rozważania poprowadzi prof. Dr hab. Jerzy Wojtczak - Szyszkowski - Wielki Oficjał Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.
Po zakończeniu dnia skupienia odwiedzi Seminarium św. Mikołaj.


21.12 - Jasełka i wieczerza wigilijna z udziałem Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka - Metropolity Częstochowskiego.
22.12 - Wyjazd na ferie świąteczne.

Niech uroczysta pamiątka narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa,
którą przeżywać będziemy sprawując i uczestnicząc w świętej Liturgii Kościoła,
będzie czasem radosnego świętowania. Wcielone Słowo Boże, Jezus Chrystus,
który dla nas i dla naszego zbawienia stał się "Bogiem z nami", wskazuje nam drogę
naszego przeznaczenia, którym jest niebo! Niech, zatem Ten, którego tajemnicę
Wcielenia rozważamy na ziemi, pozwoli nam kiedyś uczestniczyć w Swej światłości, radości i pokoju.

Błogosławionego Nowego 2007 Roku!

7.01 - Dzień skupienia
- Seminaryjny koncert kolędowy
- Msza Święta z okazji 50 - lecia Kapłaństwa Księdza Prałata Zenona Mońki Rektora Niższego Seminarium Duchownego w latach 1966 - 1970
- Kolęda w Niższym Seminarium Duchownym
02.02. Alumni uczestniczyli w uroczystości Ofiarowania Pańskiego w Archikatedrze Częstochowskiej.
03.02. Uroczysta Msza Święta z okazji imienin ks. Błażeja Borówki.
04.02 Dzień skupienia
W tym dniu Konferencję nt. "Sakramentu Pokuty" na podstawie KKK wygłosił Diecezjalny Wizytator ks. lic. Norbert Pikuła
Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka z racji noworocznego spotkania księży rocznika 2002, wśród nich księży prefektów: Ks. Wojciecha i Ks. Błażeja.
10.02 (sobota) - Dzień otwartych drzwi - godz. 10:00
Młodzież gimnazjalna zapoznała się ze szkołą, jej wymogami, bazą materialną, ideą wychowawczą, programem nauczania, zwiedzić salę gimnastyczną, bibliotekę, pracownię komputerową i siłownię.
25.02 Powrót z ferii zimowych do godz. 17:00

12.03. Święto patronalne klasy I.
Jako swojego patrona klasa I wybrała św. Alojzego Orione, założyciela Małego Dzieła Bożej Opatrzności. Hasło założonego zgromadzenia brzmiało: "Odnowić wszystko w Chrystusie". To hasło najlepiej oddaje sens posługi św. Alojzego Orione. Do tego hasła nawiązał ks. Rektor w kazaniu podczas Mszy św. odprawianej w intencji klasy I, Przedstawiając biografię świętego Alojzego, ks. Rektor podkreślił wagę codziennych, „małych” obowiązków, poświęcenia i pracy dla bliźnich. Święty Alojzy Orione swoją działalnością chciał „wszystkich zdobyć dla Chrystusa”. Oby jak najwięcej uczniów chciało iść tą drogą, którą przeszedł przez życie św. Alojzy Orione.14.03 Ukazał się 61 numer "Niezwykłej Szkoły".W tym znajduje się artykuł Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Stanisława Nowaka pt. "Niezwykła rodzina św. Józefa". Czymś interesującym wydaje się być prezentacja seminaryjnej biblioteki i czytelni.

15 - 17.03 Rekolekcje wielkopostne.
Rekolekcje pod hasłem "W odpowiedzi na dar i powołanie Boże" prowadził ks dr Wiesław Jankowski, prof. Instytutu Studium nad Rodziną w Łomiankach koło Warszawy. Uczniowie wysłuchali nauki rekolekcyjne, adorowali Najświętszy Sakrament, uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na Jasnej Górze, a w ostatnim dniu przystąpili do sakramentu pokuty i przyjęli komunię św. pod dwiema postaciami.
17.03. W przeddzień uroczystości św. Józefa - Patrona Niższego Seminarium Duchownego odprawiona była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Zygmunta Zimowskiego. Obok przełożonych Seminarium Mszę św. koncelebrowali: Ks. Infułat Marian Mikołajczyk, Ks. Infułat Ireneusz Skubiś, Ks. Prałat Marian Szczepański, ks. Prałat Teofil Siudy, Ks. Kanonik Leonard Gołkowski, Ks. Kanonik Andrzej Kuliberda.
W kazaniu Ksiądz Biskup, odwołując się do wiary św. Józefa, pytał jaka jest nasza droga wiary? Czy potrafimy się chlubić naszą wiarą?. Oby czas nauki w Niższym Seminarium Duchownym był czasem budowania dojrzałej wiary, która będzie naszą chlubą - takie życzenie wyraził Ksiądz Biskup.
18.03 - Zjazd rodziców z racji święta patronalnego naszej szkoły.
Święto Patrona naszego Seminarium tradycyjnie jest naznaczone obecnością rodziców i gości. Pierwszy punkt tegorocznego świętowania to spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów klasy II. Można było zobaczyć, jak na kanwie życia św. Józefa, płynie dla wszystkich przesłanie, aby szanować życie każdego człowieka, a pracę traktować jako błogosławieństwo. Następnie sprawowano Mszę św , podczas której kazanie wygłosił ks. dr Wiesław Jankowski, który wskazał na wielką godność bycia ojcem i matką, co z kolei wiąże się z wielką odpowiedzialnością za wychowanie dzieci. Po Mszy św. i obiedzie wszyscy uczestniczyli w części rozrywkowo-zabawowej.19.03 - Uczniowie obejrzeli film "Tryptyk Rzymski". Film jest ekranizacją poematu o tym samym tytule, który Jan Paweł II napisał w roku 2002.Po obejrzeniu filmu uczniowie udali się do Planetarium Instytutu Fizyki Akademii im. Jana Długosza, gdzie wzięli udział w projekcji dwóch filmów: "Cuda Wszechświata", "Znaki na niebie"

1.04 - XXII Światowy Dzień Młodzieży w Archidiecezji Częstochowskiej pod hasłem: "Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 13,34).

4.04 - Wyjazd na ferie świąteczne (po lekcjach)

10.04 - Powrót z ferii świątecznych do godziny 19:00

27.04 - Zakończenie zajęć lekcyjnych w klasie III. Wyjazd do domu po lekcjach.

3.05 - Powrót maturzystów do seminarium do godz. 19:00

4.05 - Egzamin dojrzałości z języka polskiego (pisemny) godz. 9:00

5.05 - Egzamin dojrzałości z języka polskiego (ustny) godz. 8:30

7.05 - Egzamin dojrzałości z języka angielskiego (pisemny) godz. 9:00

8.05 - Egzamin dojrzałości z wiedzy o społeczeństwie (pisemny) godz. 9:00
10.05 - Egzamin dojrzałości z geografii (pisemny) godz. 9:00

11.05 - Egzamin dojrzałości z biologii (pisemny) godz. 9:00

14.05 - Egzamin dojrzałości z matematyki (pisemny) godz. 9:00

15.05 - Egzamin dojrzałości z języka angielskiego (ustny) godz. 8:30

16.05 - Egzamin dojrzałości z języka francuskiego (ustny) godz. 8:30

17.05 - Egzamin dojrzałości z historii (pisemny) godz. 9:00

17.05 - Ukazał się 62 numer "Niezwykłej Szkoły".20.05 - Uroczystość pożegnania absolwentów, poświęcenie figurki Matki Bożej Fatimskiej i wywiadówka dla rodziców uczniów klas I i II - godz. 10:30
21.05 - Egzamin dojrzałości z języka francuskiego (pisemny) godz. 9:00

22.05 - Absolwenci 200711.06 - Prymicje absolwentów Niższego Seminarium Duchownego.
Mszę Świętą prymicyjną odprawili:
ks. Marcin Buliński
ks. Adam Konieczny
ks. Michał Wala
16.06 - Zjazd absolwentów Niższego Seminarium Duchownego.21.06 - Wyjazd na wakacje.

25.06 - Rekrutacja do klasy pierwszej.ROK SZKOLNY 2005/2006

Aktualności

01-03.09 - Przyjazad uczniów Niższego Seminarium Duchownego do szkoły.

04.09 - Dzień Skupienia. Msza św. sprawowana przez Ks. dr. Jerzego Bieleckiego - rektora Niższego Seminarium Duchownego dla uczniów, nauczycieli i personelu seminaryjnego.

08.09 - Święto Narodzenia NMP.
Godz. 18.00 Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2005/06 z udziałem Księdza Arcybiskupa dr. Stanisława Nowaka. Motto w pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2005/06 stanowią słowa Benedykta XVI "Cudownie być chrześcijaninem".

11.09 - Alumni uczestniczyli w plenerowym spektaklu pt. "Częstochowska Viktoria" przypominającym jedno z najważniejszych wydarzeń z historii Jasnej Góry - zwycięska obrona Klasztoru Jasnogórskiego przed Szwedami w listopadzie i grudniu 1655 roku.

16.09 - wyjazd do domu po zajęciach lekcyjnych.

18.09 - powrót do Seminarium do godz. 19.00

22.09 - Sześciu uczniów Niższego Seminarium Duchownego uczestniczyło w XII Regionalnym Turnieju Wiedzy Historyczno - Literackiej z okazji 350 Rocznicy Zwycięskiej Obrony Jasnej Góry przed Szwedzkim Najeźdżcą.

06.10 - Uczniowie klasy III na czele z ks. mgr. Wojciechem Gaura uczestniczyli w uroczystej inauguracji roku akademickiego

2005/2006 w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej

09.10 - Alumni wraz z Nauczycielami uczestniczyli w Kaplicy seminaryjnej w uroczystej Mszy św. z racji Dnia Nauczyciela.

Kaznodzieja Ks. mgr Krzysztof Krulik wskazał na wielkie zadanie i odpowiedzialność każdego nauczyciela oraz prawidłowy wzrost i rozwój młodego człowieka.

16.10 - Alumni uczestniczyli w procesji Różańcowej Alejami N.M.Panny z Archikatedry na Jasną Górę. Procesja była wielkim dziękczynieniem za Pontyfikat Jana Pawła II.

23.10 - W Niższym Seminarium Duchownym uroczyście obchodzono 80-lecie utworzenia Diecezji Częstochowskiej. O godz. 10.00 rozpoczęła się Msza św., którą celebrował ks. prał. Wincenty Kochanowski, były prefekt Niższego Seminarium Duchownego. W
swojej homilii ks. Prałat nawiązał do przeszłości, wspominając swoich dawnych seminaryjnych wychowanków, trudności, na jakie napotykało Seminarium w czasach PRL-u, ale podkreślił także łączność Seminarium z Diecezją - "...ta szkoła bowiem zawsze cieszyła się serdecznością uwagą i troską Ojców Diecezji."
Po Mszy św. rodzice, nauczyciele i alumni Seminarium zebrali się w sali gimnastycznej, by dzięki montażowi, przygotowanemu przez klasę III, poznać historię Diecezji oraz sylwetki jej biskupów. Było to tym bardziej uzasadnione, że większość uczniów Seminarium pochodzi z innych diecezji. Z wielką uwagą śledzono losy Kościoła częstochowskiego i działalność jego biskupów oraz wsłuchiwano się w słowa pieśni maryjnych.

29.10 - Alumni uczestniczyli w uroczystej jubileuszowej Mszy św., którą odprawił w Archikatedrze Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak. Uroczystość rozpoczęła się przed kościołem św. Jakuba, skąd wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem do Archikatedry. Odprawiona Msza św. była dziękczynieniem diecezji, ich pasterzy, księży, sióstr zakonnych, seminariów oraz
wiernych za 80 lat działalności Kościoła częstochowskiego.

06.11 - Odbyła się uroczystość upamiętniająca Odzyskanie Niepodległości przez Polskę - 11 Listopada. W kaplicy Seminaryjnej została odprawiona Msza św., którą celebrował Rektor Seminarium Ks. dr Jerzy Bielecki. Wspólna modlitwa alumnów i nauczycieli była zanoszona przed Tron Boga, by pozwolił nam cieszyć się prawdziwą wolnością i pokojem. Ksiądz Rektor w homilii skierowanej do wszystkich wskazywał na odpowiedzialność za wszystkie sprawy Polski. Jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za pomnożenie dziedzictwa naszej ojczyzny przez sumienną i rzetelną pracę i życie zgodne z ewangelią.
Po Mszy św. uczestniczyliśmy w akademii przygotowanej przez alumnów klasy I, pod kierunkiem p. mgr Grażyny Nowak i p. mgra. Piotra Michalaka. Alumni przypomnieli moment odzyskania wolności przez Polskę oraz w iscenizowanych scenkach ukazali patriotyzm i pęd do bycia wolnym ówczesnych Polaków.
Po zakończonej akademii był czas na przeprowadzenie konkursu historycznego, który został przygotowany i przeprowadzony przez p. mgr. Piotra Michalaka,a udział w nim brały drużyny poszczególnych klas. Wygrała drużyna klasy III, która otrzymała nagrody książkowe. Po konkursie zostały wręczone nagrody dla Jana-Wita Kalemby oraz Mateusza Chmielewskiego
za zakwalifikowanie się do II etapu konkursu wiedzy historycznej o orężu polskim. Całą uroczystość zakończył Ksiądz Rektor, dziękując za przygotowanie akademii i konkursu. Takie chwile są bardzo potrzebne młodym Polakom, by nie zapomnieli, że w ojczyźnie, w której mieszkają i wzrastają, wciąż są potrzebni odpowiedzialni ludzie, którzy będą stać na straży tego szystkiego, co Polskę stanowi.

Następnie alumni klasy drugiej przedstawili fakty związane z obroną Jasnej Góry. Uroczystość zakończyło się rozdaniem prezentów z okazji św. Mikołaja.

04.12 - Odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznię 350-lecia Obrony Jasnej Góry. Z tej okazji Mszę św. celebrował dostojny gość - podprzeor Jasnej Góry o. Piotr Polek.

15.12 - matura próbna z j. polskiego

16.12 - matura próbna z j. obcych

19.12 - matura próbna z przedmiotów wybranych

20.12 - godz. 17.30 - wieczerza wigilijna z udziałem ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka.

08.01 - Dzień Skupienia - prowadzi ks. dr Paweł Maciaszek.
- Seminaryjny Konkurs Kolęd - Ks. Marek Cisowski
- Kolęda w Seminarium - Ks. Krzysztof Krulik
19.01 - Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara - święto patronalne klasy I

20.01 - Rada Pedagogiczna - godz. 17.30

22.01 - Wywiadówka - godz. 10.30

24.01 - Klasa I w Bibliotece na Jasnej Górze

28.01 - 12.02 - Ferie semestralne

04.02 - Nadeszła informacja, że w dniu 29 grudnia 2005 r. Ojciec św. Benedykt XVI wyniósł do godności kapelana honorowego Jego Świątobliwości (prałata) księdza dra Jerzego Bieleckiego - rektora Niższego Seminarium Duchownego.

19.02 - Dzień Skupienia.
- Finał szkolny konkursu wiedzy religijnej na podstawie Katechizmu Kościuoła Katolickiego pt. "Dziesięć przykazań".

22.02 - Święto Katedry św. Piotra, Apostoła
- Msza św. pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka.
- 10 rocznica objęcia urzędu Rektora Seminarium przez Ks. dra Jerzego Bieleckiego.

więcej>>
- Poświęcenie nowego ogrodzenia Seminarium od ulicy Piotrkowskiej.

więcej>>

25.02 - (sobota) Dzień Otwartych Drzwi. Początek o godz. 10.00

05-07.03 - Rekolekcje wielkopostne

19.03. Uroczystości odpustowe z okazji święta Patrona Seminarium św. Józefa rozpoczęły się o godz. 10:15 w Sali gimnastycznej. Uczniowie klasy II przygotowali spektakl słowno-muzyczny „Misterium św. Józefa”. Wszystkich gości przybyłych do Seminarium powitał ks. dr Jerzy Bielecki - rektor Niższego Seminarium Duchownego.

Po zakończeniu spektaklu wszyscy przeszli do kaplicy seminaryjnej, gdzie była sprawowana Msza św., której przewodniczył ks. Prałat Jerzy Gredka - proboszcz i kustosz sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie. Ks. Prałat jest tez kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, który to zakon nawiązuje do pięknej tradycji, gdy Miechów wraz z siedzibą generała
zakonu stał się „Polska Jerozolimą”.

Po Mszy św. Wszyscy przeszli na refektarz seminaryjny, gdzie nie tylko zjedli obiad, ale również otrzymali tygodnik katolicki „Niedziela”, gdzie był artykuł „Bezpieczne powołanie” nawiązujący do poświęcenia nowego ogrodzenia seminarium i obchodów

10-lecia pracy Księdza Rektora w Seminarium. W dalszej części uczniowie przedstawili inscenizację pt. „Siewca”, po czym wszyscy uczestniczyli w loterii fantowej, sprawdzali swoje umiejętności na strzelnicy, a przede wszystkim przy kawie i herbacie mile spędzali czas na seminaryjnym odpuście.

Na zakończenie rozegrano finał mistrzostw seminarium w tenisie stołowym.
Wieczorem uczniowie pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Krulika - prefekta seminarium udali się na Jasną Górę, gdzie uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim.O godz. 11:45 Mszę św. Odprawił ks. Prałat Józef Słomian – budowniczy kościoła św. Wojciecha w Częstochowie.

20.03. Liturgiczna uroczystość św. Józefa
Uczniowie, nauczyciele i personel Seminarium udali się rano do kina Cinema City, gdzie obejrzeli film „Jan Paweł II” w reżyserii Johna Kenta Harrisona.

22.03. W Seminarium gościł bp pomocniczy archidiecezji katowickiej Gerard Bernacki, który odprawił Mszę św. I wygłosił homilię.

1.04. Na Jasnej Górze, Alumni uczestniczyli w uroczystości upamiętniające śluby Lwowskie oraz jasnogórskie śluby narodu. Jednym z punktów obchodów było misterium słowno-muzyczne "Wierność", tematycznie związane ze Ślubami Jana Kazimierza w 1656 r. oraz Ślubami Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w 1956 r., przygotowane przez kleryków Zakonu Paulinów z krakowskiej Skałki. Misterium poprzedziła Msza św. dziękczynna za Jasnogórskie Śluby Narodu, celebrowana w Kaplicy Matki Bożej przez Ks. biskupa Zygmunta Zimowskiego.

W tym dniu wspominaliśmy I rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. O godzinie 20:30 rozpoczęliśmy czuwanie przed godziną śmierci Jana Pawła II. W trakcie czuwania zostały wykorzystane nagrania i teksty przemówień papieża skierowane do młodzieży. W momencie przejścia do domu Ojca, czyli o godz. 21:37 zaśpiewaliśmy Barkę, pieśń którą Ojciec św. nazwał "pieśnią Oazową".

2.04. I rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II

Alumni Niższego Seminarium uczestniczyli w Pielgrzymce Młodych do Archikatedry. Przed kościołem św. Zygmunta Ks. Arcybiskup dokonał poświęcenia palm, a następnie wszyscy wyruszyli w uroczystej procesji do Archikatedry. W Archikatedrze Alumni uczestniczyli w Eucharystii młodych.

9.04. XXI Światowy Dzień Młodzieży pod hasłem: „Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce” (PS 119, 105).
Msza św. na placu św. Piotra, sprawowana przez Benedykta XVI, poprzedzona została ceremonią poświęcenia palm i tradycyjną procesją na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Na wstępie kazania Ojciec św. przywołał postać swojego poprzednika na Stolicy Piotrowej. Przypomniał, że dzięki Janowi Pawłowi II Niedziela Palmowa jest od 20 lat w szczególny sposób czasem młodzieży, dniem, w którym młodzi całego świata wychodzą naprzeciw Chrystusowi. - Jeżeli jednak chcemy wyjść na przeciw Chrystusowi, a potem podążać z Nim Jego drogą, musimy zadać sobie pytanie: Jaką drogą chce On nas prowadzić? Czego od Niego oczekujemy? Czego On spodziewa się po nas? - podkreślał Benedykt XVI.

28.04 - zakończenie zajęć lekcyjnych dla kl. III
04.05 - pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

05.05 - pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
08.05 - pisemny egzamin dojrzałości z wiedzy o społeczeństwie

10.05 - pisemny egzamin dojrzałości z biologii

11.05 - pisemny egzamin dojrzałości z matematyki

15.05 - pisemny egzamin dojrzałości z chemii

16.05 - pisemny egzamin dojrzałości z historii

18.05 - pisemny egzamin dojrzałości z języka francuskiego

22.05 - egzamin ustny z języka polskiego

24.05 - egzamin ustny z języka angielskiego oraz języka francuskiego

Godzina 12:45 - Ks. bp. Antoni Długosz odprawi Mszę św. w Niższym Seminarium Duchownym i udzieli Sakramentu bierzmowania 12 alumnom.

25.05 - przyjazd Ojca św. Benedykta XVI do Polski.

26.05 - udział alumnów w spotkaniu z Benedyktem XVI na Jasnej Górze

01.06 - Godz. 17:00 uroczystość pożegnania absolwentów NSD 2006.
10.06. W tym dniu odbył się zjazd absolwentów Niższego Seminarium Duchownego, obchodzących jubileusz ukończenia szkoły. W Seminarium gościliśmy absolwentów z lat : 1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001. Mszy św. przewodniczył Rektor Seminarium Ks. dr Jerzy Bielecki. Homilię wygłosił Ks. mgr - lic. Eugeniusz Wieczorek Proboszcz parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie.

14.06 - Wspólnota Niższego Seminarium Duchownego uczestniczyła w Mszy św. prymicyjnej absolwentów NSD 2000 roku. Neoprezbiterzy: ks. Paweł Brudek, ks. Mariusz Jędrzejczyk, ks. Mateusz Potoczny, ks. Piotr Okulski, ks. Robert Szczuraszek, ks. Marek Woźniak. W homilii ks. Mateusz Potoczny zwrócił uwagę na dobry wybór swojej drogi życiowej owianej miłością. Neoprezbiterów powitał Rektor Seminarium Ks. dr Jerzy Bielecki.

15.06 - udział alumnów w procesji Bożego Ciała z Jasnej Góry do Archikatedry.

22.06 - Na zakończenie roku szkolnego 2005/2006 o godz. 12.00 Rektor ks. dr Jerzy Bielecki oraz Prefekci celebrowali uroczystą Msze św. W Mszy św. uczestniczyli nauczyciele oraz Rodzice alumnów. Ks. Rektor w homilii przypomniał hasło, które stanowiło myśl przewodnią całorocznej pracy dydaktycznej w Seminarium "Cudownie być chrześcijaninem".(słowa Benedykta XVI). W
końcowej części homilii Ks. Rektor złożył zyczenia radosnych i spokojnych wakacji oraz szczęśliwego powrotu do Seminarium.

26.06 - godz. 10.00 - rekrutacja absolwentów gimnazjum.

29.08 - ezaminy poprawkowe z historii, języka polskiego, języka angielskiego.

30.08 - egzaminy poprawkowe z wiedzy o społeczeństwie i matematyki.